Knarvik Barnehage går i gang

Knarvik Barnehage i Lindås Kommune nord for Bergen går i gang med Vigilo fra januar 2011. Styrer Agnes Sønstabø har mange lovord om Vigilo, og gleder seg til å komme i gang med systemet.


Knarvik Barnehage er en heldagsbarnehage med 6 avdelinger og 120 barn. Barnehagen ligger sentralt plasser i Knarvik sentrum med skog og natur rett utenfor barnehagegjerdet. 1.august 2009 flyttet barnehagen inn i et nytt bygg og utvidet virksomheten. Barnehagen er den eldste heldagsbarnehagen i Lindås kommune og "gamle" Knarvik barnehage ble bygget i 1980.

På spørsmål fra Vigilo om hva som er de viktigste grunnene for at de valgte systemet, trekker styrer Agnes Sønstabø frem muligheten for en styrket foreldrekontakt som et viktig punkt. Vigilo legger til rette for unik oppfølging på individnivå, samtidig som at det er effektivt.

"Vigilo vil også sørge for at vi får en gjennomgående kvalitetssikring av systemene våre, og en styrket oversikt over barnehagen til enhver tid. Dessuten ser jeg for meg at systemet vil være et godt arbeidsverktøy for de ansatte, for eksempel med tanke på planlegging og ressursbruk."

Styrer Agnes Sønstabø har ledet en effektiv prosess der både styret og de pedagogiske lederne har vært involvert, og de er nå klare for oppstart fra januar 2011. Vi i Vigilo ønsker barnehagen velkommen, og gleder oss til samarbeidet!

SISTE NYTT


  • Finansavisen skriver om Vigilo

    Mandag 15. september hadde Finansavisen et større oppslag om inntoget av digitale verktøy i barnehagene, og i den forbindelse var naturligvis en betydelig del viet Vigilo Barnehage.
Copyright Vigilo - Sysco Sprintsite