Hopp til innhold

API endringer

Det er totalt

Registrer e-post adressen din for å bli oppdatert:

Nye API endepunkter for ansattfravær

Vigilo har nå lagt til et nytt endepunkt for å hente informasjon om ansattfravær. Se implemetasjonsguiden for mer informasjon.

28.04.2023 OAS Vigilo OneRoster 28.04.2023
Endinger i Metadata for "user" og "enrollments"

Se endringslogg i Vigilo OneRoster Implementation

08.09.2022 OAS Vigilo OneRoster 08.09.2022
Nye metadata på ORG og USER

Se endringslogg i Vigilo OneRoster Implementation

09.06.2022 OAS Vigilo OneRoster 09.06.2022
Nye metadata på USER og endringer i implementeringsveileder

Se endringslogg i Vigilo OneRoster implementation

20.05.2022 OAS Vigilo OneRoster 20.05.2022
Metadata-feltene nationalRegisterId og gsiId for ORG er ikke lengre i bruk

Se endringslogg i Vigilo OneRoster implementation

25.01.2022 OAS Vigilo OneRoster 25.01.2022
Nye metadata på USER og varsel om fjerning av metadata på ORG endepunkter:

Lagt inn referanse i metadata-feltet userIdsMerged til de personID’er som er slettet i forbindelse med duplikathåndtering.

NBR-id og NSR-id utgår fra versjon 3 av de aktuelle Rest-API’er https://www.udir.no/om-udir/data/nxr/. Metadata-feltet nationalRegisterId vil derfor bli fjernet.

Se endringslogg i Vigilo OneRoster implementation

17.01.2022 OAS Vigilo OneRoster 17.01.2022
Nye API endepunkter for skole:

Implementert beta-versjoner av endepunkter for timeplan-leksjoner (sessions) og elevfravær (studentAbsences).

Implementert et nytt endepunkt for å hente alle enrollments for en elev (GetEnrollmentsForStudent).

Lagt til et kapittel med «implementation notes» med noen mindre justeringer og presiseringer . Se endringslogg i Vigilo OneRoster implementation

13.01.2022 OAS Vigilo OneRoster 13.01.2022
Endring av stillingsdata i OneRoster API:

I forbindelse med strukturelle endringer av stillingsinformasjon i Vigilo er det noe flere dataelementer knyttet til stillinger lagt til. Merk også spesielt at status-feltet nå er angitt som «lower-case» (f.eks. «active» mot tidligere «Active»).
Vigilo OneRoster implementation

14.12.2021 OAS Vigilo OneRoster 14.12.2021
Nye API endepunkter for SFO:

Det er nå mulig å hente ut søknadsdata for SFO via Vigilo sitt OneRoster API.

10.11.2021 SFO Vigilo OneRoster 10.11.2021
Nye API endepunkter for barnehage:

Det er nå mulig å hente ut søknadsdata for barnehage via Vigilo sitt OneRoster API.

10.11.2021 Barnehage Vigilo OneRoster 10.11.2021
Nye API endepunkter for SFO

Det er lagt inn nye endepunkter for /afterSchools som en utvidelse av OneRoster API. Primærbehovet er å kunne hente ut oversikt over aktive SFO-plasseringer. Se oppdatert dokumentasjon på Vigilo OneRoster implementation

15.10.2021 SFO Vigilo OneRoster 28.10.2021
Nye API endepunkter for barnehage:

Det er lagt inn nye endepunkter for /Childcares som en utvidelse av OneRoster API. Primærbehovet er å kunne hente ut oversikt over aktive barnehageplasseringer. Se oppdatert dokumentasjon om Vigilo OneRoster implementation

31.08.2021 Barnehage Vigilo OneRoster 01.09.2021
Ansattdato i OneRoster API:

Enkelte kunder benytter data fra Vigilo OneRoster API for å opprette Feide-brukere for barnehage-ansatte. Den 30.10.2020 gjorde Vigilo en endring hvor vi for barnhageansatte legger ut «ansatt fra-dato» og «ansatt til-dato» fra ansattkortet i barnehage i «positions-objektet». Dermed blir det mulig for konsumenter av API’et å identifisere hvorvidt de barnehageansatte har et aktivt arbeidsforhold eller ikke for disse ansatte.

30.10.2020 Barnehage Vigilo OneRoster 23.11.2020
Documaster - journalansvarlig:

Verdien i feltet journalansvarlig settes nå til samme verdi som feltet saksansvarlig ved overføring fra Vigilo til Documaster.

18.12.2020 OAS Documaster arkivkjerne 18.12.2020
Enrollments:

Det har forekommet tilfeller der man forsøker å hente «enrollments» for en enhet/skole, og det noen ganger returneres null elever/ansatte. Det er nå gjort en teknisk endring som skal forhindre at dette kan oppstå.

18.12.2020 Skole Vigilo OneRoster 18.12.2020
Informasjon om eiertype for barnehager og skoler:

getOrgs har fått nye metadata for å kunne skille mellom private og kommunale barnehager, og mellom offentlige og private skoler. Se oppdatert dokumentasjon om Vigilo OneRoster implementation.

12.03.2021 OAS Vigilo OneRoster 16.03.2021
Skoleskyss

getUser har fått nye metadata for informasjon om rett til skoleskyss. Se oppdatert dokumentasjon om Vigilo OneRoster implementation.

17.11.2020 Skole Vigilo OneRoster 16.03.2021
Primærskole

getUser har fått nye metadata for å identifisere hospiteringselever. Se oppdatert dokumentasjon om Vigilo OneRoster implementation.

24.02.2021 Skole Vigilo OneRoster 16.03.2021
Feltet «firstLangauge» i OneRoster API henter ut morsmålskode:

Kodeverket endres fra <a href=»https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_ISO_639-1-koder»>ISO 639-1</a> (tobokstav-koder) til den langt mer omfattende språklista ISO 639-3 (trebokstav-koder).

Konsekvensen med endringen vil kunne være at ved uthenting av persondata, vil ev. data for «firstLanguage» være endret fra f.eks. verdi UR til verdi URD for Urdu, eller fra verdi NB til verdi NOB for Norwegian bokmål.

Merk at kodene knyttet til målform (formOfWrittenNorwegian) IKKE påvirkes av denne omleggingen.

12.04.2021 OAS Vigilo OneRoster 08.04.2021