Hopp til innhold

Digitale Gardermoen velger Vigilo

Digitale Gardermoen (DGI) valgte i høst Vigilo som oppvekstadministrativt system (OAS) for sine fem eierkommuner, Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Nes.

Dette befester Vigilos posisjon på det sentrale Østlandet. 25 % av kommunene i Viken fylke benytter vårt OAS, deriblant seks av de ti største.

Da DGI vurderte å gå ut på anbud for et OAS, gjorde de et grep som bør være et eksempel til etterfølgelse. De tok kontakt med en kommune i nærheten, Lørenskog, som også skulle ut på anbud. DGI ble med som opsjon i Lørenskogs anbud og kunne dermed dra nytte av det gode arbeidet som Lørenskog la ned i prosessen. En anbudsprosess er svært ressurskrevende for en kommune, som kan bruke lang tid på å utforme anbudsdokumenter, evaluere tilbud og gjennomføre forhandlinger. Et anbud med flere kommuner vil også være enda mer attraktivt for oss som leverandører, noe som skjerper kravene til tilbudet. Med både Lørenskog og DGI-kommunene i samme utlysning, ble dette det desidert største anbudet for OAS man kunne vinne i 2020. Det sier seg selv at alle ville strekke seg langt for å lande en slik avtale. Vigilo er svært fornøyd med å bli vurdert som det beste alternativet i tøff konkurranse med andre store leverandører

Selv om DGI var med som opsjon i Lørenskogs anbud, var de på ingen måte forpliktet til å velge Vigilo. De hadde imidlertid fått et fordelaktig tilbud som de kunne ta seg god tid til å vurdere og sammenligne med andre tilbydere. Det tok over et år fra Lørenskog signerte sin avtale, til DGI tok en endelig avgjørelse. De har gjort en grundig evaluering og inngår en egen avtale om bruk av Vigilo OAS. Prosjektene til Lørenskog og DGI er også helt adskilte. DGI har lang erfaring med innføring og drift av store IT-systemer for sine eierkommuner og er dermed en svært kompetent og profesjonell samarbeidspartner. Det kan være krevende å innføre et nytt system i flere ulike kommuner samtidig og det er mange interesser å ta hensyn til. Derfor er det viktig at prosjektledelsen hos begge parter har mye erfaring og kan lede innføringen med stø hånd.

Våre representanter har god kontroll og fremdrift på alle prosesser som skal fullføres før løsningen settes i produksjon. De fem kommunene starter med å innføre løsningen i sine skoler. Den delen av løsningen som benyttes i barnehagene, kan tas i bruk på et senere tidspunkt som opsjon. Hovedprosjektleder Svein Sikle fra DGI sier følgende om prosjektet så langt:  

«Jeg er veldig godt fornøyd med Vigilo som samarbeidspartnerNå er vi snart ferdig med opplæringen for deltagere i hoved- og lokale prosjektgrupper og dette lover godt for fortsettelsen inn mot oppstart i august 2022.»

Avtalen har en varighet på fire år, med opsjon på inntil fire års forlengelse. Alt tyder på at vi kan se frem til et langt og godt samarbeid med disse fem kommunene og vi gleder oss til å sette løsningen i produksjon i 29 skoler med til sammen 9 000 elever.