Hopp til innhold

Ny funksjonalitet og utbedringer – April 2023

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 26. april 2023:

 • Elevkort: I pop-up for endring av status for en elev (klikk blyant i heading på elevkortet) er det lagt til et nytt felt for registrering/endring av status «Hospiteringselev». Verdien er satt til Ja/Nei og kan redigeres av en med rollen «Skole-Leder». Status oppdateres også i kolonnen «Hospiteringselev» under enhetshistorikk på elevkortet. Følgende hjelpeartikkel er under oppdatering. Kolonnen «Hospiteringselev» er også lagt til i kontaktrapporten på enhet- og forvaltningsnivå samt i personregisterrapporten.
 • Enhet barnehage > Barn: Kolonnen «Aldersgruppe» sorteres nå korrekt. Det er også lagt til utbedret design for filter og listevisning. Se oppdatert hjelpeartikkel her.
 • Innsjekk/utsjekk SFO:
  • Det er nå lagt til mulighet for å kunne benytte piltaster for å kunne bla frem og tilbake i dager. Visning av kolonnene «Etternavn» og «Fornavn» har nå endret rekkefølge slik at kolonnen «Fornavn» nå vises først.
  • Ved desktop vises notat kun ved tekst. Ikon vises kun ved mindre skjermer. Tooltip vises ved å holde musepeker over samtlige notat.
  • Filter for tilbud på nåværende tidspunkt er nå utbedret og det er nå mulig å filtrere frem de barna som har en modell knyttet til nåværende tidspunkt.
 • Innsjekk/utsjekk Barnehage: Det vises nå tooltip på alle registrerte notat ved å føre musepeker over det enkelte notatet, uavhengig av hvor mange notat som er registrert per barn.
 • Vurdering: Visning av fagkode og fagnavn ved flere fagkoder på menypunktet «Vurdering» er utbedret og viser nå hele navnet.
 • Personregister elever/Elevadministrasjon: Feil ved valg og sletting av filter i «Personregister elever» og i «Elevadministrasjonen» er nå utbedret og det er igjen mulig å endre filtrering.
 • Nyheter Skole: Feil knyttet til publisering og redigering av nyheter med vedlegg er utbedret.
 • Orden og adferd: Menypunktet «Orden og adferd» på basisgruppekort viser nå kun aktive elever.
 • Varsling til vikar: Datofeil i varsling til vikar er nå utbedret og SMS og e-post inneholder nå korrekt dato og klokkeslett for vikartimer.
 • Elevlister: Utskrift og nedlastning av elevlister tar nå med adresse.
 • Ytelsesforbedringer:
  • Forbedret uthenting av elevliste på skole.
  • Forbedret uthenting av fag.