Hopp til innhold

Ny funksjonalitet og utbedringer – april 2024

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 11. april 2024:

OAS

 • Ny rolle – Begrenset enhetsadministrator: Rollen gir rettighet til å gi tilgangsstyring ved enheten og kan tildele følgende roller på enhetsnivå:
  • Skole – Ansatt
  • SFO – Ansatt
  • Barnehage – Ansatt
  • Barnehage – Pedagogisk leder

Merk! Rollen er navngitt “Begrenset enhetsadministrator” i brukeradministrasjonen

 • Helsekort:
  • Forvaltning OAS:
   • Innstillinger for helse er flyttet fra Enhet barnehage til Forvaltning OAS. Menypunkt for helse er tilgjengelig for rollen Kommuneadministrator.
   • Synlighet av funksjonalitet kan aktiveres for Enhet barnehage, Enhet skole, Foreldreportal barnehage og Foreldreportal skole.

Merk! Default standardinnstilling er på for Enhet barnehage og Foreldreportal barnehage, og av for Enhet skole og Foreldreportal skole. Se hjelpeartikkel her.

 • Helselogg med varsling Skole og Barnehage: Helselogg inneholder endringer knyttet til registrering av helseopplysninger for barnet. Loggen synliggjør type endring, endret variabel, hvem som har utført endring og tidspunkt. Rollen Barnehage – Leder og Skole – Leder får varsling i varslingssenteret og vil ha mulighet til å kvittere ut varslinger. Se hjelpeartikkel for Enhet skole her og for Enhet barnehage her.
 • Helsekort Barnehage: Innstillinger for helse er flyttet fra Enhet barnehage til Forvaltning OAS
 • Helsekort Skole: Helsekort er nå lansert for skole. Funksjonaliteten inneholder:
  • Rapport «Helse» for rollen Skole-Leder. Se hjelpeartikkel her.
  • Menypunkt «Helse» på elevens kort for Skole-Leder, kontaktlærer og faglærer. Helseopplysninger kan registreres og redigeres av Skole-Leder og kontaktlærer. Faglærer har kun lesetilgang. Se hjelpeartikkel her.
  • Menypunkt «Helse» på basisgruppekort for Skole-Leder og kontaktlærer.
  • Mulighet for å registrere helseopplysninger i foreldreportal og via app.
 • Globalt søk: Det er nå mulig å benytte globalt søk på Enhet skole og Enhet barnehage til å søke frem aktive ansatte på enhet. Se hjelpeartikkel for Enhet skole her og Enhet barnehage her.
 • Oversikt fakturaperioder: Fakturaperiodene sorteres nå etter startdato for den enkelte fakturaperiode, og er sortert synkende fra nyeste til den eldste for Forvaltning barnehage og Forvaltning SFO.
 • Universell utforming
  • 4.1.2 Navn, rolle og verdi:
   • Aria-label er lagt til på ikon for å åpne/lukke en gruppe av mottakere under Ny melding > Mottakere.
   • Aria-label er lagt til på søkefeltet under Ny melding > Mottakere.

Skole

 • VIGO: VIGO-fil støtter målformene Bokmål (B), Nynorsk (N) og samisk (S). Løsningen er nå tilrettelagt for å kunne registrere samisk (S) som målform via Kontakt- og brukerinformasjonen på elevkortet.
 • Elevadministrasjon: Løsningen kan nå håndtere samlet innskriving av skolestartere basert på elevens registrerte skolekrets. Via «Personregister elever» > «Grunnlagsdata» kan skolestartere filtreres ut på bakgrunn av årstall og samlet håndteres ved å benytte valg “Midlertidig tildeling av forslått skole”. Elever med registrert skolekrets vil automatisk tildeles tilhørende skole og flyttes over til prosesstrinn for utkast skoletildeling, før endelig tildeling til skole. Valg for “Midlertidig tildeling av enhet” fungerer som tidligere, men endrer navn til “Midlertidig tildeling av skole”.
 • Skoleplass elevens kort: Nytt menypunkt på elevens kort «Skoleplass», inneholder nå elevens enhetshistorikk som tidligere var synlig under «Kontakt og brukerinformasjon». Se hjelpeartikkel for Forvaltning skole her og Enhet skole her.

Barnehage

 • Justering av begreper etter lansering av Eksplisitte priser: Som et ledd av ny funksjonalitet i barnehage med eksplisitte priser, har vi ryddet opp i begreper og benytter nå «Oppholdstid». Navn på opphold hentes inn istedenfor størrelse på opphold:
  • Oversikt «Barn» på enhet
  • Saksbehandling av endringer av opphold på forvaltnings- og enhetsnivå
  • Foreldreportalen ved søknad om barnehageplass, søknad om redusert betaling, visning av barnehageplasser og visning av søknader

SFO

 • Gratis kjernetid SFO: Ny beregningsmodell for å håndtere gratis kjernetid på SFO, i tråd med nasjonale moderasjonsordning, er nå tilgjengelig. Beregningsmodellen tar utgangspunkt i SFO-modell som knyttes opp mot elevens trinn. Se aktuelle hjelpeartikler for Forvaltning SFO her og Enhet SFO her.
  • Rapporter som er justert på SFO etter lansering av Gratis kjernetid:
   • Forvaltning SFO > SFO-modeller: Rapporten er utvidet med å vise hvilke enheter som har modeller som er aktivert for beregning av gratis kjernetid.
   • Forvaltning SFO/Enhet SFO > Fakturahistorikk: Rapporten er utvidet med nye kolonner; Trinn- Gratis kjernetid, sluttdato-plassering og sluttdato betalingRapporten gir mulighet til å filtrere på trinn og de forskjellige typene moderasjon.
   • Forvaltning SFO/Enhet SFO > Kontaktrapport: Kolonne for Trinn (Hentet fra skole) er nå skjult fra rapporten, og ny kolonne; Trinn – Gratis kjernetid er lagt til. Kolonnen viser om barnet har registrert trinn for gratis kjernetid, og ev. hvilket trinn som er registrert.