Hopp til innhold

Ny funksjonalitet og utbedringer – Februar 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert februar 2020.

OAS

Tilgangsstyring til kommunikasjon

Funksjonaliteten ble beskrevet i nyhetsbrev publisert 11.02.20 under Vigilo Info, Drift. Hjelpeartiklene inneholder lik informasjon, men skjermbildene varierer etter hvilken enhet veiledningen er tilpasset. Se veiledning for forvaltning her, for barnehage her, for skole her og SFO her. Det er i tillegg lagt til en validering om at brukere uten tilgang til å endre barnets adressekode for barn som har adressekode 6 (stirctly confidential) eller 7 (confidential) ikke kan redigere barnets adresse manuelt. Adressekode for barn i barnehage og SFO er nå synlig på barnekortet for brukere med forvaltningsrolle (likt som allerede implementert på skole). På familiekortet i barnehage er feltet Foreldreansvar fjernet ved redigering av foresatt-informasjon. Lansert 18.02.20

Feilrettinger og utbedringer OAS

Brevmaler:

Beskrivelse av trigger for brev tilknyttet redusert betaling på forvaltning barnehage er rettet. Lansert 25.02.20

Søkefunksjon og filter på SFO-meldinger:

Søkefelt med mulighet for å søke etter fødselsnummer, navn på barn og foreldre samt meldingstekst. Filter med mulighet for å filtrere på opprettede SFO-grupper. Lansert 25.02.20

Ansettelsesforhold og arbeidsplan:

Feilretting av nedtrekk-meny for valg av endringer. Lansert 25.02.20

Samtykke:

Tekstfeltet for opprettelse av samtykker er nå utvidet fra 200 til 600 tegn. Lansert 18.02.20

Enhetsinformasjon SFO:

Brevmaler i SFO henter nå opp flettefelt fra skole-enheten tilknyttet aktuell SFO; #Enhetsnavn, #Enhet adresselinje besøksadresse, #Enhet e-post, #Enhet hjemmeside, #Enhet organisasjonsnummer, #Enhet postnummer besøksadresse, #Enhet poststed besøksadresse og #Enhet telefonnummer. Lansert 18.02.20

Nytt flettefelt i brevmalen Tilbud om SFO plass sendt:

Brevmalen har fått lagt til flettefeltet #tilbud startdato. Lansert 18.02.20

Oppdatert flettefelt i Brevmalene Mottatt/Avslått/Innvilget søknad om redusert betaling:

Brevmalene henter informasjon om enhet og oppholdsplass-størrelse i flettefeltet #Barn søkt for, for SFO barn. Lansert 18.02.20

Registrering av søknad om redusert betaling med medsøker/partner:

Feilmelding ved registrering av medsøker er nå løst. Lansert 18.02.20

Skole

Funksjonalitet for opprettelse av eksamensgrupper og overføring til PAS

  • Eksamensrolle:
    Det er opprettet en ny rolle med tittelen «Eksamensansvarlig» som skal tildeles til den lederen med rollen «Skole – Leder» med ansvaret for eksamen tilhørende valgt enhet. Dersom brukere med rollen «Skole – Ansatt» får tildelt rollen vil disse kun få tilgang til eksamensgruppene etter at disse er offentliggjort. Lansert 25.02.20
  • Skriftlig eksamen:
    Det er kun «Eksamensansvarlig» som har tilgang til skriftlig eksamen. Her kan eksamensgrupper opprettes samt overføres til PAS med eksamensansvarlig. Vi gjør oppmerksom på at den ansatte som registreres som eksamensansvarlig for gruppen vil få tilgang til all informasjon om eksamen i PAS umiddelbart etter oppmelding. Se veiledning her. Lansert 25.02.20

SFO

Familiekort SFO

Familiekortet er aktivert med innhentet informasjon fra skole. Se veiledning her. Lansert 18.02.20

SFO-grupper

Det er mulig å opprette SFO-grupper og legg til barn i disse. Under menypunktene barn og innsjekk/utsjekk er det mulig å filtrere visningen av barn på de aktuelle gruppene. Ved opprettelse av meldinger og valg av mottakere benyttes gruppene som inndeling. Se veiledning her. Lansert 18.02.20

Barnehage

Eksport av tilskuddsrapport

Tilskuddsrapporten er endret fra en standard- til to nye modulrapporter på forvaltning og en på enhetsnivå for eksterne ledere. Det er nå mulig å eksportere rapporten til CSV samt at private barnehager med rollen Ekstern leder vil få oversikt over tilskudd. Se veiledning for forvaltning her og ekstern leder her. Lansert 12.02.20