Hopp til innhold

Vestlandet velger Vigilo 

Øygarden kommune kunngjorde like før nyttår at de velger Vigilo som ny leverandør av oppvekstadministrativt system.  

– Med Øygarden kommune med på laget vil nesten 60% av alle grunnskolelever og barnehagebarn i Vestland fylke være administrert og organisert ved bruk av Vigilo.   

Administrerende direktør, Øystein Viland, opplyser om at selskapet fra Haugesund leverer løsninger til nabokommunene Askøy og Bergen, samt kommunesamarbeidene IKT Nordfjord og IKT Nordhordland i Vestland fylke.  

– I 2023 implementerte vi også våre løsninger til sju kommuner i Sjustjerna i Møre og Romsdal, Alta kommune i Troms og Finnmark og Stavanger kommune i Rogaland. Vi har godt fotfeste langs kysten, sier direktøren fornøyd. 

Brukervennlig og logisk  

Sentralt i anbudsprosessen har kommunen fokusert på en løsning som bidrar til kvalitetsforbedring, effektiv ressursutnyttelse og forenkling av arbeidsprosesser. Vigilo sin løsning vinner særlig frem på at oppbygningen er logisk og er intuitiv, brukervennlig og effektiv.  

– Det var veldig hyggelig at denne nyheten kom på slutten av året. Spesielt stolte blir vi når våre funksjoner for timeplan og barnehageopptak vektlegges som enkle og effektive, sier Viland. 

Oppfølging av aktivitetsplikt 

I tildelingen trekker Øygarden spesielt frem løsningene Vigilo har for oppfølging av aktivitetsplikten i opplæringslova kap. 9A/barnehageloven §§ 41-43 som særlig god. 

– Oppfølging og saksbehandling av sensitive dokumenter knyttet til barn og elever er noe av det vi i Vigilo har fokusert på det siste året. I etterkant av pandemien ser vi økt behov for gode systemer på elevoppfølging. Vi i Vigilo er fornøyd med at vår løsning er vektlagt som den beste på markedet, forteller Viland.  

Viland kan videre fortelle at nettopp sensitive dokumenter og elevoppfølging var tema for konferansen Vigilo arrangerte i høst. 

– Kommunene er veldig opptatt av dette temaet. Vi opplever et godt samarbeidsklima på tvers av kommuner og fylkesgrenser for erfaringsdeling og effektiv bruk av verktøyet. 2024 blir året hvor Vigilo for alvor skal prege oppfølging av elever i norsk skole og barnehage.