Hopp til innhold

Ny funksjonalitet og utbedringer – Januar 2024

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 17. januar 2024:

 • Klasseliste Skole:
  • Utvidelse av informasjon: Kolonne for adresse, postnummer og poststed er lagt til som informasjon ved arkivering av klasselister.
 • Rapporter:
  • Variabel lønn Barnehage og Skole: Punktum er konvertert til desimaltall i kolonnen «Timer» slik at data vises korrekt ved åpning av CSV-fil i Excel.
  • Telefonnummer i rapporter: Apostrof i kolonne for telefonnummer er fjernet i CSV-fil for alle rapporter som inneholder kolonne for visning av.
  • Utskrift av rapporter: Det er lagt inn bredere marg ved utskrift av rapporter i løsningen, slik at alt innhold kommer med.
  • Fakturering/Fakturarapport i Barnehage og SFO: Fakturaperiodene er nå sortert etter startdato for den enkelte fakturaperiode, og sortert synkende fra nyeste til den eldste.
  • Fakturakorrigering i Barnehage og SFO: Ved valg av fakturaperiode er nedtrekket nå synkende sortert etter startdato for den enkelte fakturaperioden fra nyeste til den eldste.
 • Endret logikk knyttet til deaktivering av kommunikasjon: Etter ønske fra flere kunder har Vigilo forbedret automatisk logikk knyttet til deaktivering av kommunikasjon (“fra grønn til rød konvolutt”). Tidligere har alle endringer i variabel «adressebegrensning» ført til at foreldre har fått deaktivert kommunikasjon, inkludert endring fra «Kilden har ingen verdi» til «Ingen restriksjoner». Dette har skapt merarbeid for kundene i forbindelse med uønsket/unødvendig deaktivering av foreldres kommunikasjon. Endringen «Kilden har ingen verdi» til «Ingen restriksjoner», er ikke en endring som bør føre til deaktivering av kommunikasjon, da informasjonen i realiteten går fra «Vet ikke» til «Normal».

All øvrig logikk videreføres, slik at alle andre endringer i verdi på variablene «adressebegrensning» medfører automatisk deaktivering av kommunikasjon (rød konvolutt). Eksempelvis vil endring i form av eskalering, altså fra «Kilden har ingen verdi» til «Fortrolig» føre til automatisk deaktivering. Det samme vil skje fra «Ingen restriksjoner» til «Strengt fortrolig». Også endring i form av de-eskalering, f.eks. fra «Fortrolig» til «Ingen restriksjoner», vil fortsatt føre til automatisk deaktivering av foreldres kommunikasjon. Se oppdatert hjelpeartikkel for Tilgangsstyring til kommunikasjon.

 • Roller:
  • Skole – Bibliotekar: Med rollekombinasjonen «Skole – Ansatt» og «Skole – Bibliotekar» kan en nå sende meldinger til alle foreldre på enheten, men en har kun tilgang til å lese meldinger hvor en selv er deltaker.
  • Skole – Rådgiver: Med rollekombinasjonen «Skole – Ansatt» og «Skole – Rådgiver» kan en nå sende meldinger til alle foreldre på enheten, men en har kun tilgang til å lese meldinger hvor en selv er deltaker.
  • Se vedlagt oppdatert ROS-analyse knyttet til justering av rollene.
 • Forhåndsvisning av dokumenter i tilretteleggingsmodulen:
  • Dokumentmaler Forvaltning OAS: Ved forhåndsvisning vises nå utarbeidet dokumentmal i egen fane i nettleser.
  • Generell brevproduksjon og tilrettelegging Barnehage og Skole: Det er nå mulig å forhåndsvise PDF-dokument og dokument som er produsert i Vigilo direkte i egen fane i nettleser.
 • Innsjekk/utsjekk SFO: Det er lagt til begrensning for å sjekke inn barn på fremtidig dato for å unngå eventuelle brukerfeil.
 • Innsjekk/utsjekk Barnehage:
  • Oppdatert med nytt design. Det er mulig å huke av i avkryssingsboks i tillegg linjen for å merke et eller flere barn.
  • Søkefelt er lagt til for å kunne søke opp barn i listen.
  • Det er nå mulig å registrere ny status På tur og sortere på status. Status På tur er kun synlig for ansatte og vil ikke være synlig for foreldre verken i Foreldreportalen eller App.
  • Det er lagt til mulighet for å kunne registrere rutiner, melding og SMS (Kun for rollen «Barnehage – Leder») via innsjekk/utsjekk. I tillegg er det lagt til mulighet for å kunne sjekke inn barn med status Sjekket ut.
  • Det er lagt til ikon for ny melding i innsjekk/utsjekk som synliggjør om det enkelte barnet har ny melding. Rollen «Barnehage – Begrenset bruker» og Rollen «Barnehage – Fellesbruker» vil også se ikon for ny melding, men vil ikke kunne klikke inn for å lese meldingen.
  • Det er lagt til begrensning for å sjekke inn barn på fremtidig dato for å unngå eventuelle brukerfeil.
 • Oversikt Barn Barnehage:
  • Oppdatert med ny fargepalett og nytt responsivt design.
  • Det er lagt til mulighet for å registrere ny status På tur og sortere på status.
  • Søkefelt er lagt til for å kunne søke opp barn i oversikten.
 • Barnehage-portalen: Pop-up for datovelger (enkeltdag) er nå oppdatert med nytt design i Barnehage-portalen
 • Helse Barnehage og Skole: Som et ledd i utarbeidelsen av helsekort for skole er red badge for festet innlegg om helse fjernet fra både avatar og fanen «Nyheter» i app for iOS og Android.
 • Universell utforming:
  • 1.4.3 Det er ikke tilstrekkelig kontrast mellom forgrunn og bakgrunn:
   • Kontrast på dager som er utilgjengelige og helger er utbedret i pop-up for datovelger for enkeltdag
  • 4.1.3 Statusbeskjeder: Ved registrering av et fravær under menypunktet Melde fravær vil bruker nå få muntlig statusbeskjed om at fraværet er registrert.
 • Timeplan Ansattkortet: For grupperte trinnfag, vises nå aktuell leksjon på den ansattes timeplanen, i stedet for navnet på de grupperte leksjonene.
 • Meldinger Barnehage og SFO: Ved opprettelse av ny melding eller kunngjøring er det lagt til varselstekst ved opplasting av filer som ikke støttes.
 • Eksplisitte priser Barnehage:
  • Enhetsnivå: Menypunktet «Priser» har endret navn til «Oppholdstid og priser», og det er nå mulig å opprette flere oppholdsvalg med tilhørende pris og kostpenger. Bruker kan nå selv definere om prisen på oppholdsvalget samt kostpenger skal ha en eksplisitt pris, eller om prisene skal følge prisene som settes på oppholdstiden for 100%-plassen (slik som før). Oppholdsvalgene kan slettes og redigeres etter behov, og for hvert oppholdsvalg vil det være mulig å legge til fremtidige priser. Oppholdsvalgene som opprettes vises i en oversikt på enhetsnivå med mulighet for å aktivere/deaktivere visning i søkeportalen.
  • Forvaltningsnivå:
   • Forvaltningen har som før tilgang til enhetens registrerte oppholdstider og priser via menypunktet Barnehager eller via Innstillinger > Økonomiinnstillinger > Barnehagepriser. Forvaltningen kan på vegne av enheten legge inn ny pris og/eller kostpenger for aktuelle oppholdsvalg.
   • Mulighet for filtrering er lagt til i menypunktet Barnehagepriser.
   • Det er lagt til to nye hashtagger i brevmalene knyttet til barnehageopptaket: #tilbud oppholdstid navn og #ønsket oppholdstid størrelse.
  • Import av barnehagebarn: På bakgrunn av funksjonalitet for Eksplisitte priser er importmal for fullimport og minimumsimport for barnehage oppdatert. Kolonnen Størrelse er endret til Oppholdstid og skal inneholde registrert navn på aktuell oppholdstid på enhet. Se oppdaterte hjelpeartikler for Import av minimumsdata ved barnehagen og Import av barnehagebarn (fullimport).

 

Viktig info til Eksplisitte priser:

Hashtaggen #beskrivelse tilbudsstørrelse ikke lenger henter inn innhold, og bør fjernes eller erstattes med #tilbud oppholdstid navn.

Ved migrering vil 45 timer bli utfylt i feltet for Timer per uke for oppholdsvalg 100%. For resterende oppholdsvalg vil feltet Timer per uke beregnes på følgende måte: 45 timer * plassprosenten. Eksempel for en 50% plass: 45 timer * 0,5 = 22,5 timer. Feltet kan redigeres ved å redigere oppholdsvalgene.

 • Foreldreportal:
  • Meldinger: SFO- og barnehageenheter er nå synlige i deltakerlisten for meldingstråder.
 • Teknisk ytelsesforbedring (ikke synlig for bruker): Optimalisering av spørringer knyttet til masseutsendelse av meldinger.
 • Enhetsinformasjon: Felter for skoleleder (rektor) og barnehagestyrer (leders navn) oppdateres ikke lenger fra NSR/NBR på bakgrunn av at NSR/NBR har slettet informasjonen. Felter for rektor og leders navn, kan nå manuelt redigeres via Enhet > Enhetsinformasjon både via forvaltning- og enhetsportal.

Merk! Ved redigering av enhetsinformasjonen vil informasjon om rektor kun ligge i feltet for Etternavn. Dette kommer av hvordan informasjonen har blitt sendt til Vigilo fra NSR. Oppsett av brevmaler og brevutsendelse vil ikke påvirkes, med andre ord er det ikke nødvendig å foreta noen endringer.