Hopp til innhold

Ny funksjonalitet og utbedringer – Okotber 2023

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 13. oktober 2023:

 • Fakturahistorikk rapport SFO: To likelydende kolonner «Opphold» er utbedret til «Opphold» og «Oppholdsbetaling».
 • Fakturakorrigeringer Barnehage og SFO: Ved redigering av en fakturakorrigering, er punktsetting nå korrekt.
 • Barn Barnehage: Menypunktet Barn synliggjør nå antall barn med aktiv plassering på aktuell dato.
 • Personregister elever: Filterfunksjonen Foreslått enheti Grunnlagsdata -> Personregister elever, kan nå filtrere etter foreslått enhet.
 • Utdanningsløp Skole:
  • Frem til nå har elever med doble utdanningsløp/utsatt skolestart blitt håndtert av Vigilo på bakgrunn av bestilling fra kunde. Nå vil dette kunne håndteres av forvaltning/enhet selv. Se ny hjelpeartikkel her.
  • Elever kan nå flyttes til en skole de tidligere har hatt status Hospiteringselev. Dersom hospiteringsperioden er avsluttet, vil historikken for begge plasseringer bevares ved innskriving på enheten.
 • Vurderingsfrister: Utbedring av en feil som gjorde at foreldre ved noen skoler fikk feilmelding ved visning av menypunktet Vurdering i foreldreportalen.
 • Variabel lønn rapport Skole og Barnehage:Ny rapport som henter alle timer som er eksportert til eksternt lønnssystem.Datofilter ved henting av rapport er satt til dagens dato og en måned tilbake.
 • Nyheter Skole og Barnehage: Muligheten for å legge bilder direkte inn i tekstfeltet ved opprettelse/redigering av en nyhet er fjernet.
 • Karakterrapport Skole: Forbedret visning av navn på fagkoder med muntlig praktisk eksamensform.
 • SFO-portalen:Pop-up for datovelger (enkeltdag) er nå oppdatert med nytt design i SFO-portalen.
 • Hendelser Skole:Ved opprettelse av hendelse vil siden nå lastes umiddelbart etter klikk på «Lagre og håndter».
 • Universell utforming:
  • 1.3.1 Informasjon og relasjoner
   • Label og ID for inputfelt er nå koblet sammen for inpultfeltet Skoleår under Vurderinger og Enhet under Fakturaer
   • Aria-describedby er fjernet i alle tabeller, da denne ikke har innhold og ikke referer til noe
   • ID for «Sjekket inn» og «Sjekket ut» er nå unike
  • 1.4.3 Det er ikke tilstrekkelig kontrast mellom forgrunn og bakgrunn
   • Kontrast på placeholder for «Skriv melding her: unngå sensitiv informasjon» i en eksisterende meldingstråd er utbedret under Meldinger og Melde fravær
  • 2.4.1Hoppe over blokker
   • Knapp for «Tilbake til søknader» er lagt til inne på visningen for søknadsdetaljer i foreldreportalen.
  • Oppdatert testrapport: Vigilo har oppdatert testrapporten basert på utbedringer knyttet til universell utforming som er lansert siden februar 23. Rapporten gjelder både for OAS, skole og barnehage, og kan benyttes av våre kunder for å oppdatere sine tilgjengelighetserklæringer. Se vedlagt testrapport.
 • Møter og påmeldinger: Teksten i den automatiske e-posten til foreldre i forbindelse med en registrering er utvidet til å inkludere Vigilo app, i tillegg til Foreldreportalen.

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 31. oktober 2023:

 • Rolle Barnehage – Pedagogisk leder: Rollen Barnehage – Pedagogisk leder har fått endret rettigheter og har nå ikke lenger mulighet til å aktivere/deaktivere tilgang til kommunikasjon, legge til foreldre, redigere informasjon om foreldre, redigere Kontakt- og brukerinformasjon om barnet.
 • Samtykke i foreldreportalen: Feilretting knyttet til innsending av samtykker ved at merking av samtykker ikke lenger genererer en oppdatering av status.
 • Låsing mot KRR: Kildedata er utbedret til å kunne overstyre «KRR» og «KRR copy» kilde til lokal kilde og selvdefinert verdi for e-post og telefonnummer.
 • Enhet Skole > Grupper: I pop-up ved tildeling av elever i faggruppe er det lagt inn søkefelt for søk på elev. I tillegg er elever nå sortert alfabetisk.
 • Tilrettelegging og generell brevproduksjon: Dersom det ikke er registrert bostedsadresse på barn/elever har det tidligere ikke vært mulig å opprette dokumentmaler. Dette er nå utbedret slik at det er mulig å opprette dokumentmaler via tilretteleggingsmappe og elevmappe for barn/elever uten registrert bostedsadresse.
 • Samtykke Skole og Barnehage: 
  • Det er nå lagt til mulighet for å redigere mottakere for samtykker med status «Distribuert» på forvaltningsnivå.
  • Det er nå lagt til mulighet for å redigere mottakere for samtykker med status «Publisert» på enhetsnivå.
 • Universell utforming:
  • 1.3.1 Informasjon og relasjoner/3.3.2 ledetekster eller instruksjoner: Aria-describedby er fjernet på inputfeltet for «lenke til timeplan» under menypunktet Timeplan, da denne ikke referer til noe
  • 1.4.3 Det er tilstrekkelig kontrast mellom forgrunn og bakgrunn
   • Kontrast på valgt element i nedtrekksmeny er utbedret under menypunktene Samtykke, Timeplan, Vurdering og Fakturaer.
   • Under menypunktet Fravær er kontrast for dato- og tidsstempel på opprettet fravær utbedret i henhold til krav.
   • Under menypunktet Søknader er kontrast for saksnummer på sendte søknader utbedret i henhold til krav.
  • 2.4.1 Hoppe over blokker: Knapp for «Tilbake til søknader» er lagt til inne på visningen for søknadsdetaljer i foreldreportalen for søknad om «Kjøp av SFO-dag»
 • Import av fravær og karakterer: Det er nå mulig å importere karakterer og fravær på elever med startdato.
 • Karakterrapport: Vitnemålsprotokoll er utbedret og inneholder nå informasjon om elevens kontaktinformasjon i kolonnene for fornavn, etternavn og fødselsnummer.
 • Elevkort: Det er nå mulig å åpne elevkortet tilhørende søsken med plassering på skole via menypunktet Familie > Søsken.