Gå til innhald

Fortsatt Miljøfyrtårn!

– Miljø og bærekraft er implementert i vår strategi og forretningsmodell. Vigilo skal bruke sin posisjon til å fremme dette arbeidet også i fremtiden, sier administrerende direktør Øystein Viland.

Første gang Vigilo sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift var i 2018. Siden den gang ser vi stadig flere kommuner stiller krav om miljøsertifisering eller dokumentert miljøledelse når de inngår avtaler. Dette er en positiv utvikling og viser at de tar ansvar og bruker sin posisjon til å fremme miljøvennlige løsninger.

Miljøfyrtårn er et HMS-ledelsessystem, som likestiller miljø med helse og sikkerhet. Det er en nasjonal ordning som også er godkjent av EU og som er et gyldig bevis på god miljøledelse i anbudsprosesser. Miljøfyrtårn stiller krav til gode rutiner og rapportering av utslipp, avfall og gjennomførte tiltak. Samtidig får vi god inspirasjon til hvordan vi kan forbedre oss fra år til år, for et godt arbeidsmiljø og lite klimaavtrykk. Våre ansatte nyter godt av tiltakene for bedre helse og arbeidsmiljø. Vi er bevisste på vårt klimaavtrykk privat og setter pris på rutiner som gjør det lettere å ta miljøvennlige valg også i arbeidstiden. Sikkerhet har alltid vært en grunnpilar i Vigilo og da særlig sikkerheten til de 500 000 personene som er registrert i løsningen. Dette har vi gode verktøy og rutiner for å håndtere. Gjennom Miljøfyrtårn får vi også satt arbeidet med helse og miljø i system. 

Vigilos digitale løsninger erstatter en rekke oppgaver som tidligere ble gjort på papir, som inn- og utregistrering av barn i barnehagen eller tilbud om skoleplass. Ca 200 000 brev sendes årlig digitalt gjennom Vigilo og SvarUt. Det erstatter ca fire tonn papir per år, som tilsvarer ca 40 trær. I tillegg kommer utskrifter av timeplaner, lister og andre dokumenter og utallige gule lapper og notatbøker. På denne måten bidrar Vigilo til grønnere drift av skoler og barnehager. Samtidig er det viktig å være bevisst på at digitale løsninger heller ikke er utslippsfrie. Programvaren og alle filer som kundene produserer, er lagret på servere som forbruker strøm. Dersom programvaren ikke fungerer optimalt, må man bruke uforholdsmessig mye maskinvare for å drifte løsningen. Det samme gjelder dersom det lagres flere og større filer enn nødvendig. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å optimalisere koden i programvaren slik at den skal gi en god brukeropplevelse med minimale krav til maskinvaren. Samtidig oppfordrer vi kundene til å være bevisste på sin egen fillagring. 

Under pandemien har digitale møteplasser blitt den nye normen. Løsningene for videosamtaler er blitt bedre og man er blitt flinkere til å utnytte mulighetene for å samhandle digitalt. Vigilo holdt allerede en stor del av kurs og møter over nett, både fordi det var effektivt og kostnadsbesparende for oss og kundene og fordi det var miljøvennlig. Selv om mye ble gjort over nett, var reiser en stor kilde til utslipp hos oss. Vi har kunder over hele landet og fly var ofte eneste reelle alternativ. Nå som man igjen kan reise og treffes fysisk, ønsker vi likevel å gjøre digitale møter til førstevalget for våre kunder. Det vil spare oss for en betydelig mengde flyreiser og kjøring og samtidig være tidsbesparende for både oss og kundene.  

Vi vil gjerne takke stiftelsen Miljøfyrtårn og vår lokale rådgiver for god veiledning og inspirasjon og vil samtidig oppfordre andre til å ta i bruk et miljøledelsessystem og sertifisere seg iht. en godkjent standard.