Gå til innhald

Vigilokommuner drar fordel av nytt folkeregister

Som første leverandør på markedet tilbyr Vigilo kommunene å oppdatere persondata direkte fra Folkeregisteret.

– Dette sikrer best mulig datakvalitet og sørger for at alle endringer i folkeregisteret også endrer det som vises i løsningen, sier administrerende direktør Øystein Viland.

Sikkerhetsmekanisme

Den nye integrasjonen mot folkeregisteret er utviklet parallelt med at folkeregisteret selv har gjennomgått en modernisering. Integrasjonen som Vigilo tilbyr har innebygd personvern, dataminimering og oversiktlig endringslogg. Kunden effektuerer selv oppdateringene i Vigilo og har alltid tilgjengelig historikk over tidligere oppdateringer.

Hyppige innlastinger sikrer også at informasjon om blant annet adressebeskyttelse og hvem som har foreldreansvar for barnet blir oppdatert.

– Her er det lagt inn gode sikkerhetsmekanismer i løsningen som sørger for at eventuelle endringer i folkeregisteret også endrer det som vises i løsningen, sier Viland til avisen Bergens tidene (16.09.21).

Samarbeid med Bergen kommune

Større kommuner, som Bergen kommune, benytter nå ukentlige oppdateringer mot folkeregisteret for å vedlikeholde de registrerte sine persondata. Dette øker datakvaliteten på en måte som tidligere ikke har vært mulig.

– Som følge av den negative hendelsen i 2019 har det vært veldig lærerikt for oss å ha et nært samarbeid med Bergen kommune, utdyper Viland.

Til Bergens Tidene (16.09.21) berømmer Viland Bergen kommune for sin grundighet i prosessen med å utrede tiltak knyttet til sikkerhet og personvern. Han mener kommunen har vært veldig gode til å avdekke ulike scenarioer og se på hvilke tiltak som kan settes i verk. Også i Vigilo har man jobbet lenge med testing og verifisering av integrasjonen, samt innebygde sikkerhetsfunksjoner i løsningen.

– Resultatet er en løsning vi i Vigilo er svært stolte over å tilby. Nå har kommunene mulighet til å oppdatere sine data mot folkeregisteret så ofte som de selv ønsker, avslutter Viland.