Gå til innhald

Ny funksjonalitet og utbedringer – Juni 2021

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert juni 2021.

Vigo-generering:

Ny fane med kvitteringer som gir oversikt over status på generering og lenke til fullførte filer er lagt til under Vigo. Se oppdaterte hjelpeartikler for VIGO 1 og VIGO 2 og 3Lansert 10.06.21

Fremmedspråk og valgfag i VIGO-fil:

Integrasjonen tar ikke lenger med fag som eleven har hatt på tidligere trinn, som ikke er avsluttet. Dette gjelder f.eks. ved bytte av fremmedspråk. Til Vigo 2 innebærer det at om elevene har fag som ikke undervises i på 1. termin, må man registrere karakteren «— Ingen karakter» for at integrasjonen skal hente inn faggruppen i filen. Lansert 10.06.21

Oppdatert fagkode:

Faget «Drama og rytmikk for hørselshemmede» har fått oppdatert fagkode i samsvar med ny læreplan. Lansert 07.06.21

Oppdatert lenke til hjelpesenteret:

Lenke til hjelpesenteret for foreldre i søknadsportalen er oppdatert og lenker direkte til veiledninger relatert til barnehageopptak og søknader. Lansert 15.06.21

Oppdatering av Fagregisteret:

Fagregisteret er nå oppdatert og feilen i fagnavnet til matematikk er endret fra Matematikk 10. årstrinn, muntlig-praktisk til Matematikk. Endringen fører til at karakterer i faget Matematikk igjen er inkludert i karakterrapporten. Lansert 15.06.21

Arbeidstid for ansatte:

Arbeidstid kan opprettes for ulike perioder. For at arbeidsplanen skal bli riktig må det opprettes en arbeidsplan for hver periode. Se veiledning herLansert 15.06.21