Gå til innhald

Ytelsesforbedringer, ny funksjonalitet og utbedringer – Oktober 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert Oktober 2020.

Utbedringer og feilrettinger OAS

Utskrift i vikarhåndtering:

Det er nå mulig å ta utskrift ut timeplaner til vikarer direkte fra vikarsettingen under Vikarsatt. Kommentaren som legges ved er også synlig på utskriften.

Timeplaner i vikarhåndtering:

Timeplaner til aktuelle vikarer er nå synlige i vikarsetting ved klikk på leksjoner som skal vikarsettes. Timeplanene til vikarene oppdateres også med tildelt vikartime når neste time skal vikarsettes.

Beskjeftigelse for ansatte i skole:

Feil vising av beskjeftigelse i ansattoversikt når en ansatt tildeles en helårsleksjon på enkelte dager i timeplan er nå utbedret. Beskjeftigelsen vises nå identisk i stillingsinnhold og ansattoversikten i timeplan og ansattlisten.

Meldinger i SFO:

Mottatte meldinger i oversikten fremvises nå i riktig rekkefølge.

Elevadministrasjon:

Avgiverskole som skriver kommentar ved flytting av elever vil nå få tilgang til å lese denne på egen enhet, samt at kommentar er synlig for forvaltning skole i elevadministrasjonen dersom elever er flyttet hit.

Visning av barnekort for fremtidige plasseringer:

Det er nå mulig for Barnehage leder og Barnehage (ekstern) administrator å vise barnekort for barn som er importert inn i løsningen eller ved endring av tilbud med oppstart frem i tid.

Rutiner:

Feil ved registrering av rutiner på flere barn samtidig er nå utbedret. Det er nå mulig å registrere samme rutine på flere barn samtidig.

Prioriteringsregler:

Forvaltning barnehage kan nå velge hvilke prioriteringsregler som skal være synlige i søknadsprosessen til enhver tid samt endre rekkefølge på disse. Se oppdatert veiledning her.

Utdaterte rapporter er fjernet:

 • For å gjøre rapportoversikten på forvaltningsnivå og enhetsnivå mer brukervennlig, har vi fjernet rapporter som er utdaterte/erstattet av nye rapporter.
 • Følgende rapporter har vært knyttet til gammel løsning for redusert betaling og derfor fjernet: Søknader, Barn, Redusert betaling og Oversikt. Sistnevnte rapport har kun vært tilgjengelig på enhetsnivå.
 • Rapporten Refusjon er erstattet av Refusjon-og tilskuddsrapport.
 • Tilbud uten fakturering er erstattet av Faktura-/tilbudsavvik.
 • Rapportene Barn etter ønske, Søknad om prioritering og Barn med prioritering hentet utdatert data og er fjernet for å unngå feilrapportering.

Redusert betaling:

 • Foreldre kan nå søke om redusert betaling via undermenyen på et barn, se oppdatert veiledning for barnehage her og SFO her.
 • E-post sendes ut til søker ved registrering av søknad om redusert betaling i foreldreportalen. E-post sendes ikke ut dersom forvaltning på vegne av foreldre registrerer søknader.
 • Ved registrering av medsøker er feltene «Morsmål» og «Nasjonalitet» fjernet, feltene «Adresse», «Postnummer» og «Poststed» er endret til valgfrie felt.
 • Ved valg av barn hentes informasjon om dagens plassering for
  enhet og ev. opphold (plassprosent for barnehage og modell for SFO).
 • Feltet hvor søker kan informere om husstandens bruttoinntekt beholdes som valgfritt, men informasjon om at det er valgfritt er fjernet.
 • Medsøker vises nå med informasjon om medsøker i foreldreportalen.
 • Ved visning av detaljer for søknad om redusert betaling hentes informasjon om start- og sluttdato for vedtak og ev. dato for redigering av vedtak.

Ytelsesforbedringer

 • Innhenting av liste i barnehageopptak.
 • Innhenting av data i saksbehandling for SFO-opptak ved bruk av datofilter.
 • Gruppe-uthenting på skole: VIGO, PAS, klasser og faggrupper.