Skip to content

Enklere administrering av spesialpedagogikk

Helt siden Vigilo begynte arbeidet med å lage et oppvekstadministrativt system, har vi ønsket å gjøre den spesialpedagogiske tiltakskjeden i arbeidet med barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging enklere, raskere og mer brukervennlig.

Tiltakskjeden omfatter dokumentasjon av kartlegging og utprøving av tiltak, sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og individuell opplæringsplan og årsrapport gjennom bruk av dokumentmaler opprettet av kommunene selv. 

Vi har sett et behov for kvalitetsutvikling i hvert enkelt ledd i tiltakskjeden og mulighet for bedre dokumentasjon og samhandling tidlig i prosessen. Å bidra til høyere kvalitet i arbeidet med særskilt tilrettelegging og imøtekomme barns rettigheter og krav om tilpasset omsorg og opplæring, har vært et klart mål i utviklingen av løsningen.

Med funksjonalitet for tilrettelegging, mener vi at Vigilo OAS kan forbedre arbeidet med spesialundervisning. God dokumentasjon vil styrke kvaliteten på opplæringen. Vi mener også at det er viktig å gjøre noe med tidsfaktoren som ofte trekkes frem av lærere som årsak for manglende helhet i den spesialpedagogiske tiltakskjeden. Derfor er vi stolte over å tilby et dynamisk og brukervennlig verktøy som gjør arbeidet med særskilt tilrettelegging enklere og raskere.