Skip to content

Ny og forbedret meldingstjeneste

– Et omfattende arbeid er sluttført, og meldingstjenesten i Vigilo fremstår nå som mer sømløst enn noen sinne!

Det er en tydelig stolt administrerende direktør Øystein Viland som forteller om resultatet av flere måneders jobb med utbedringer relatert til meldinger. Dette er selvsagt ikke uten grunn. Vigilo hadde allerede før pandemien i Norge var et faktum besluttet å gjennomføre utbedringer.

– Vi, som alle andre som leverer IT – løsninger til oppvekstsektoren, opplevde en formidabel økning i antall brukere da landet stengte ned i mars 2020. Enkelte steder så man en dobling i antall pålogginger og nedlastinger av app. Å få så mange nye brukere på så kort tid tror jeg ingen hadde forutsett at vi skulle få, og systemet klarte heller ikke på daværende tidspunkt å håndtere den massive utsendelsen av informasjon fra skoler og barnehager. På mange måter kan man si at dette var to streker under svaret på de utbedringene vi allerede hadde planlagt å iverksette.

Utbedringer gjort de påfølgende ukene og månedene innebar blant annet økt maskinkapasitet og ytelsesforbedringer. Den viktigste og mest omfattende jobben lå likevel i kodeoptemalisering, et arbeid som har pågått over flere måneder.

– Vi er svært stolte over hva vi i Vigilo har fått til på kort tid. Vi begynte som et lite system med kommunikasjonsløsninger for barnehager, og har videre utviklet oss til skole og SFO. Dessverre har noe av den første koden gjort at noen av de nye funksjonene ikke har respondert like raskt som vi har ønsket. Det omfattende arbeidet inkluderer derfor både ny og optimalisert kode i det brukeren ikke ser, samt en ny og forbedret visning av meldinger, forklarer Viland.

– Både design og brukervennlighet er ivaretatt, og vi har lyttet til erfaringer fra foreldre og ansatte i skole og barnehage. Vi opplever at den nye løsningen for meldinger fremstår som mer moderne og ryddig. Blant annet er det ikke lenger en innboks for sendt og mottatt, men alt er samlet i samme meldingstråd. Forbedringen inkluderer at visningen nå er lik både for barnehage, skole og SFO, avslutter Viland.