Skip to content

Stavanger velger Vigilo 

På selve luciadagen kom meldingen om at Stavanger har valgt oss som leverandør til kommunens nye oppvekstadministrative system.

Av de ti største kommunene i Norge, er det kun fire som bruker andre systemer enn Vigilo for å administrere sine skoler og barnehager. Stavanger har frem til nå vært en av disse og vi har ventet lenge på muligheten til å vise hva vi har å tilby til Rogalands storkommune.  

Stavanger kommune fremhever i sin vurdering vårt intuitive og oversiktlige brukergrensesnitt, som er «lett å navigere i for sluttbrukere». Når ca 30 000 foreldre og ansatte i Stavanger skal bruke Vigilo, er det viktig at løsningen er mest mulig selvforklarende og at alle funksjoner er lett tilgjengelig der man forventer å finne dem. Vårt mål er at løsningen skal være like lett å ta i bruk som de appene og nettsidene foreldre bruker i sosiale medier. 

Vigilos plattform for integrasjoner og deling av data var også noe Stavanger la vekt på i sin vurdering. Dette har vært et viktig prinsipp for Vigilo helt siden vi begynte å utvikle vårt OAS. Data som kunden selv importerer eller produserer i løsningen tilhører ingen andre enn kunden, derfor gjør vi disse tilgjengelig bl.a. i vårt IMS OneRoster-sertifiserte API. Dette er nyttig for både store og små kommuner, men for en stor kommune som Stavanger, er det avgjørende å kunne hente ut data for analyser og for bruk i andre systemer uten manuelle operasjoner. 

På samme måte som deling av data, er sikker forvaltning av persondata en hjørnestein i Vigilo. Når data flyter sømløst internt i løsningen og samtidig kan deles med eksterne systemer, stilles det enda strengere krav til behandlingen av personopplysninger. Vigilo behandler slike opplysninger om et stort antall personer, der de fleste er barn og har særlig krav om beskyttelse. Derfor har vi bevisst valgt teknologi, mekanismer, prinsipper og kilder som lar oss behandle og dele data innenfor trygge rammer. Gjennom integrasjon direkte til det moderniserte Folkeregisteret, er vi sikret best mulig kvalitet på dataene med oppdatert informasjon om barn, foreldre og foreldreansvar. At persondata behandles på en trygg og oversiktlig måte, ble av Stavanger trukket frem som et argument for å velge Vigilo. 

Med Stavanger kommune på laget, vil 49 nye skoler og 133 barnehager administreres i Vigilo OAS. Det betyr at utdanningsløpet til mer enn 24 000 nye barn og elever vil håndteres av Vigilo, fra søknad om barnehageplass til de får vitnemålet sitt fra ungdomsskolen. Nesten 25 000 foreldre vil dessuten bruke Vigilo for kommunisere med kommunen og barnas skole eller barnehage, både gjennom søknader, digitale brev og meldinger. De vil også få verdifulle innblikk i barnas hverdag, gjennom bilder og tekst som skolene og barnehagene publiserer i foreldrenes nyhetsstrøm på app og nettportal.  

Vi ønsker hjertelig velkommen til alle i Stavanger som nå skal ta Vigilo i bruk, og gleder oss til å bli bedre kjent.