Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – April 2021

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert april 2021.

OAS

Loggføring ved endring av kilde:

Overstyring i kildedata eller ved automatisk endring når prioriteringen er satt til standard prioritering hvor et felt med høyere prioritet år en ny verdi, f.eks pga. en FREG-oppdatering. (20.04.2021)

Loggføring ved opprettelse av nye personer:

Alle hendelser for opprettelse av personer logges. Opprettelse av personer skjer via Elevadministrasjonen ved å legge til en ny elev, via barnekort/elevkort ved å legge til en ny foresatt, via manuell import av nye barn/elever med foresatte på forvaltningsnivå for skole og barnehage, og via automatisk import av nye barn/foreldre fra FREG. (20.04.2021)

Sist endret relasjonsdata:

Feltet «Sist endret relasjonsdata» er lagt til på foreldrekortet. Feltet oppdateres med dato når en endring av den foresattes rolle eller tilgang til kommunikasjon utføres enten via en oppdatering fra FREG-integrasjonen, endring i kildedata, endring på personkortet, eller ved lokal dataimport. (20.04.2021)

Opplastning av vedlegg

Vedlegg i PDF-format kan legges til brevmaler på enhetsnivå av brukere med lederrolle i både barnehage, skole og SFO. Vedlegg kan lastes opp i brevmaler som både er redigerbare og ikke-redigerbare på enhetsnivå. Se oppdaterte veiledninger for skole her, SFO her
og barnehage her. (12.04.2021)

Oversikt over utsendte vedlegg:

Utsendte vedlegg er synlige og nedlastbare i dokumentlisten «Sendte brev» for alle enhetstypene samt i dokumentlisten «Arkiverte dokumenter» for barnehage og skole. Eksisterende veiledninger er oppdatert for de ulike portalene. (12.04.2021)

Forvaltning OAS

Logg Kildedata:

Rapporten viser endringer på viktige variabler tilhørende de registrerte i løsningen. Loggen viser hvem eller hva som har forårsaket endringen, nåværende verdi og forrige verdi, samt når endringen oppstod. Se veiledning under Forvaltning skole her og Forvaltning barnehage her (12.04.2021)

Utbedringer og feilrettinger OAS

Arkivering av inngående korrespondanse i barnehage:

Følgende dokumenter genereres nå som PDF, sendes til arkiv og vil vises i listen «Arkiverte dokumenter» under Forvaltning barnehage: Godtatt tilbud om barnehageplass, Avslått tilbud om barnehageplass, Søknad om endring av opphold, og Søknad om oppsigelse. (12.04.2021)

Direktelenke til søsken via personkort:

Under menypunktet Familie/Foresatte vil navnet på enheten til barnet/elevens søsken vises som en lenke dersom brukeren som er innlogget har tilgang/rettighet til å se enhetskortet til søsken. Se oppdatert veiledning for forvaltning barnehageher, forvaltning skole her og forvaltning SFO her. (12.04.2021)

Informasjonstekst ved SFO-oppsigelse:

Informasjonstekst er oppdatert ved søknad i foreldreportalen og ved saksbehandling hos forvaltning/enhet. Se oppdaterte veiledninger for foreldre her, forvaltning SFO her
og SFO enhet her. (12.04.2021)

Personer uten fødselsdato:

Ved hendelser hvor kunder har fått opprettet nye personer som ikke har fått tildelt fødselsdato/fått tildelt fødselsdatoen 01.01.1970 i produksjonsmiljøet, har kunder fått beskjed via support om å manuelt legge til korrekt fødselsdato. En utbedring som sørger for at personer som opprettes med reelt fødselsnummer, ikke opprettes uten fødselsdato er nå blitt utført. (12.04.2021)

«Dagens dato» som fødselsdato ved å legge til nye elever i Elevadministrasjonen:

Feltet fødselsdato har tidligere vist dagens dato. Dette er erstattet med et blankt felt som vil fylles ut automatisk til å samsvare med fødselsnummeret ved å klikke på «Lagre» dersom fødselsnummeret er et reelt fødselsnummer. Dersom fødselsnummeret er fiktivt, må fødselsdato legges til manuelt ved registrering, basert på at valideringen som utføres ikke fungerer for fiktive fødselsnummer. (12.04.2021)

Endringer relatert til persondata:

  • Nytt persondatafelt «Personstatus» er implementert i Kildedata
  • Persondatafeltet «Nasjonalitet» er endret til begrepet «Statsborgerskap»
  • Verdien «medmor» er lagt til som et valg av foreldrerolle
  • Feltet «Sist endret persondata» er lagt til på foreldrekortet: Feltet oppdateres med dato når en endring av persondata utføres enten via en oppdatering fra FREG-integrasjonen, endring i kildedata, endring på personkortet, eller ved lokal dataimport
  • Språkvelgeren i Vigilo er utvidet ved at ISO-kodeverket er oppdatert fra ISO 639-1 til ISO 639-3. Les mer om endringen i Vigilo OneRoster API her.
  • Landkoder i Vigilo er utvidet ved at ISO-kodeverket er oppdatert fra ISO 3166-1 alfa 2 til ISO 3166-1 alfa 3. (12.04.2021)

Barnehage

Oppmøterapport barnehage:

Oppmøterapporten gjør det mulig for Kommuneforvaltningen og enhetene å hente ut en rapport som viser tilstedeværelse og oppmøte for barn på enhetene i kommunen. Se veiledninger for Forvaltning barnehage her og barnehage her. (20.04.2021)

Barnehagegrupper:

Egendefinerte grupper med barn på tvers av avdelinger kan opprettes i barnehage. Barn kan også tilhøre flere grupper. Gruppetilhørighet kan benyttes til å filtrere frem barn i Innsjekk/utsjekk og Oversikt barn. Se veiledning her. (12.04.2021)

Skole

Visning av timeplan i ekstern kalender:

Timeplanvisning på ansattkort, elevkort og i foreldreportalen er oppdatert med lenke som gjør at man kan abonnere på leksjonene i egen kalender. Se veiledning for skole her og Foreldreportalen her. Merk at oppsett av integrasjon for visning av timeplan i ekstern kalender må bestilles av kommunen før dette kan tas i bruk i løsningen. (12.04.2021)

SFO

Oppmøterapport SFO:

Oppmøterapporten gjør det mulig for Kommuneforvaltningen og enhetene å hente ut en rapport som viser tilstedeværelse og oppmøte for barn på enhetene i kommunen. Se veiledninger for Forvaltning SFO her og SFO her. (20.04.2021)

Foreldreportal

Personalia i foreldreportalen:

Personalia som nytt undermenypunkt i foreldreportalen inneholder navn på foreldre med aktivert tilgang til kommunikasjon og registrert personalia/kontakt- og brukerinformasjon for barn/elever. Se veiledninger for barnehage her og for skole/SFO her. (12.04.21)