Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – Desember 2021

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert desember 2021:

  • Endringshåndtering av duplikater: Brukere med rollen «Forvaltning kildedata» kan slå sammen to duplikater med ulike fødselsnumre. Endringen registreres i kildedataloggen. Se veiledning her.
  • Nyheter som eget menypunkt: Innlegg har endret navn til Nyheter og fått eget menypunkt. Nyheter er et verktøy for ledere og ansatte for å dele ranselpost, pedagogisk arbeid og gi foreldrene innblikk i barnas hverdag. Nyhetene vil være det første foreldrene ser når de åpner appen eller nettportalen og er en effektiv kanal for deling av både informasjon og bilder. For barnehage er nyheter også lagt til multifunksjonsknappen, slik det er på skole. Se veiledning for skole og barnehage.
  • Responsivt design for ansatte i skole: Grensesnittet for meldinger er utbedret og gjort responsivt for ansatte i skole.
  • Ny appversjon for Android og iOS: Versjon 2.4.0 inneholder forbedringer knyttet til design og universell utforming.
  • HR-integrasjon – ansatte og stillinger Del 1: Ansatte og stillinger er flyttet til egne mikrotjenester. Merk at ved opprettelse av nye skoler vil ikke Stillinger lenger være predefinert. Hver enkelt enhet må selv føre inn nødvendig data. Se oppdatert veiledning her.
  • Nye dataelementer i OneRoaster API: I forbindelse med strukturelle endringer av stillingsinformasjon i Vigilo er det lagt til flere dataelementer knyttet til stillinger. Merk også spesielt at status-feltet nå er angitt som «lower-case» (f.eks. «active» mot tidligere «Active»). Oppdatert dokumentasjon ligger her.