Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – Desember 2022

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 8. desember 2022:

 • Synlig fritak eksamen: Ved administrering av eksamen vil man nå få synliggjort fritak registrert på elever på aktuell fagkode. Det er også lagt til varsling dersom elever med fritak legges til i eksamensgruppen. Eksisterende hjelpeartikkel for skriftlig og muntlig eksamen er oppdatert.
 • Kontaktrapporten SFO: Sluttdato for plassering og sluttdato for betaling samsvarer nå med sluttdatoene for SFO-plassen på barnekortet.
 • Søknad om SFO-plass: Søker vil nå få informasjon om å benytte et annet søknadsskjema dersom barnet allerede har en nåværende plassering.
 • Varsling til vikar på skole: Brukere med rollen «Skole – Leder» kan nå sende ut varsel til vikarer på e-post og/eller SMS via Vikarhåndtering > Vikarsatt. Merk: Ved lansering til produksjonsmiljø vil utsendelse av SMS kun bli tilgjengelig for kunder som allerede har aktivert SMS-varsel for skole.

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 15. desember 2022:

 • Registrering av barnehagesøknad: Felt for morsmål er ikke lenger et obligatorisk felt ved registrering av barnehagesøknad på forvaltning- og enhetsnivå. Registrering av morsmål vil overskrive eksisterende morsmål.
 • Informasjon om moderasjonsvedtaket:
  • Elevmappe SFO: Elevmappe er lagt til på barnets kort på forvaltning- og enhetsnivå med fanene Arkiv og Svar-Ut. Elevmappen er tilgjengelig for brukere med rollene «SFO – Leder» og «SFO – Kommuneforvaltning».
  • Informasjon om moderasjonsvedtak: Vedtaket Innvilget søknad om redusert betaling er nå tilgjengeliggjort for rollene «Barnehage – Leder», «Barnehage (Ekstern) – Administrator» og «SFO – Leder» via barnets kort på enhetsnivå barnehage og enhetsnivå SFO. Se hjelpeartikkel for barnehage her og SFO her.
 • Rapporten Søkerliste: Rapporten er utvidet med nye kolonner for barnets, søkers og medsøkers fødselsnummer samt status på barnehagesøknaden.