Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – Februar 2021

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert februar 2021.

Utbedringer og feilrettinger OAS

Søk i elevliste:

Det er nå mulig å søke ved å benytte små bokstaver uten å ta hensyn til stor bokstav i fornavn og etternavn. Lansert 02.02.2021

Fremvise eksisterende morsmål for søker:

Eksisterende morsmål fremvises for søker i barnehagesøknaden dersom det allerede foreligger et registrert morsmål på personen i Vigilo. Morsmål for søker kan endres i søknaden og vil registreres som ny verdi under lokal kilde. Lansert 02.02.2021

Barnehageplasser skal ikke kunne opprettes for barn uten fødselsdato:

Dersom en forsøker å gi innstilling til et barn som mangler fødselsdato, vil en beskrivende feilmelding fremvises. For å kunne gi innstilling og opprette tilbud, må det først registreres fødselsdato på barnet under Personalia. Lansert 05.02.2021

Tilgang til flerfunksjonsvalg på mobile enheter:

For mobile enheter er nå hjelpesenterknappen flyttet til å være plassert ved siden av flerfunksjonsvalget i barnehage og SFO. Muligheten for å benytte flerfunksjonsvalget på mobile enheter for innsjekk/utsjekk fungerer nå som normalt. Lansert 15.02.2021

Meldinger i foreldreportalen:

Alle meldinger som er besvart fra ansatte i barnehage og SFO vises på høyre side i meldingstråden for å tydeliggjøre hvilke meldinger som er sendt fra enheten og hvilke meldinger som er besvart fra foreldre. Lansert 24.02.2021

Filtrering av meldinger på skole:

Alle basisgrupper er nå inkludert i filteret, også for Leder på kombinerte skoler med mange basisgrupper. Lansert 24.02.2021

Lokal lagring av datofilter:

Valgt datofilter i meldinger skal huskes til sesjonen er utløpt for brukeren og vil ikke tilbakestilles ved å oppdatere siden. Lansert 24.02.2021

Synlighet av hjelp-knapp:

Noen brukere opplevde blant annet at hjelp-knappen la seg over utskrifter på skole og barnehage. Dette er nå utbedret og hjelp-knappen er ikke lenger synlig ved utskrift og fremvisning av bekreftelses-/feilmeldinger hvor knappen er plassert. Lansert 24.02.2021

Oppsigelse av SFO-plass i foreldreportalen:

Enkelte brukere har opplevd å måtte zoome ut/forminske skjermstørrelsen for at aksjonsknappen “Oppsigelse” skal bli synlig og klikkbar. Dette er nå tilpasset skjermen og aksjonsknappen er tilgjengelig uten å forminske skjermstørrelsen. Lansert 24.02.2021

Filtrering i rapporten “Søkerliste” på forvaltningsnivå:

Datofilteret “I dag” henter nå frem aktuelle søknader. Navnet på filteret “Nåværende år” er endret til “Nåværende barnehageår” da datoene for filteret er fra 01.08.ÅÅÅÅ til 31.07.ÅÅÅÅ. Filteret “Neste barnehageår” er fjernet pga manglende funksjon for søknader frem i tid. Lansert 24.02.2021

Dataporten/Feide:

Vigilo har forbedret utlogging i forbindelse med Feide autentisering slik at brukeren nå får avsluttet sin sesjon og blir tatt med til Feide sin utlogging av tjenesten. Vi anbefaler sterkt at det benyttes to-faktorpålogging til Vigilo OAS for sikrest mulig tilgang til tjenesten. Lansert 24.02.2021.

Utbedringer knyttet til rapporten “Plasserte barn med fakturamottaker”:

  • Barn med kun kommende plasseringer vises nå i rapporten på forvaltnings- og enhetsnivå
  • Riktig tilbud med tilknyttet start- og sluttdato vises nå i rapporten basert på datoen satt i kalenderfilteret på forvaltnings- og enhetsnivå
  • Kalenderfilteret på forvaltningsnivå er endret slik at det kun tar med seg barn som har et aktivt tilbud på valgt dato

Gi innstilling i Barnehageopptak ved forstørret skjermoppløsning:

Det er nå mulig å gi innstilling i barnehageopptaket, i dialogvinduet ved forstørret skjermoppløsning. Lansert 24.02.2021.

SFO

Sende SMS på SFO:

Muligheten for å sende SMS samt meldinger med varsel på SMS er tilgjengelig på SFO for kunder som har aktivert SMS i Vigilo. Utsending av SMS gjøres av brukere med rollen Leder SFO under meldinger. Se veiledning her.