Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – Juni 2023

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 15. juni 2023:

 • Oppsigelse Barnehage: Feil ved søk etter saksnummer for oppsigelse i søkefelt er nå utbedret.
 • Foreldreportalen:
  • Datofeil knyttet til fraværsregistrering fra foreldre er nå utbedret slik at riktig datointervall vises i foreldreportalen ved registrering og redigering av et fravær.
  • Bredden på hovedmenyen og innboks under “Meldinger” og “Melde fravær” er redusert, samt at deltakere er lagt til som en knapp i headeren i meldingstråder.
 • Ytelsesforbedringer:
  • Forbedret uthenting av tomme grupper på skole.
  • Personregisterrapporten har til tider feilet i forbindelse med generering. Det er nå lagt til en ny retrymekanisme for å redusere tilfellene.
 • SFO-fravær: Det er igjen mulig å slette fremtidig SFO-fravær fra appen.
 • SMS-varsel Barnehageopptak: Det er nå mulig med varsling via SMS ved utsendelse av tilbud for tilbudstypene hovedopptak, overflyttingsopptak og suppleringsopptak. Se oppdatert hjelpeartikkel for Forvaltning barnehage her og enhet barnehage her. Merk: Ved lansering til produksjonsmiljø vil utsendelse av SMS kun bli tilgjengelig for kunder som allerede har aktivert SMS-varsel for barnehage.
 • Fakturakorrigeringer Forvaltning og Enhet: Feil ved redigering av fakturakorrigeringer er nå utbedret, slik at desimaltall beholdes ved redigering av fakturakorrigeringer.
 • Vurdering: Ved registrering av karakter er det lagt til melding om å ikke registrere sensitiv informasjon i kommentarfeltet.
 • Hospiteringselever: Ved registrering av hospiteringselev via elevadministrasjon vil status hospiteringselev igjen registreres med «Ja».
 • Logg tilretteleggingsmappe: Følgende hendelser er nå synlige igjen i tilretteleggingsmappen til elev/barn: Opprettet mappe, Aktivert mappe, Tilgang gitt til mappe, Tilgang fjernet fra mappe, Tilgang til dokument fjernet, Tilgang til dokument gitt, Dokument slettet, Inaktiv mappe og aktiv mappe (Fra status inaktiv).
 • Brukeradministrasjonen: Følgende roller i brukeradministrasjonen har fått utvidede tilganger:
  • Barnehage – Leder: Rollen har fått utvidet tilgang til å se alle avsluttede, nåværende og kommende plasseringer for et barnehagebarn som er tilknyttet sin enhet.
  • Barnehage (Ekstern) – Administrator: Rollen har fått utvidet tilgang til å se alle avsluttede, nåværende og kommende plasseringer for et barnehagebarn som er tilknyttet sin enhet.
 • Brukeradministrasjonen: Følgende nye roller er lagt til i brukeradministrasjonen under Forvaltning OAS:
  • Barnehage – Rapporter: Rollen gir tilgang til menypunktet «Rapporter» per barnehage en er tildelt rollen på samt lesetilgang til menypunktet «Enhet».
  • Skole – Leder SFO: Rollen gir tilgang til menypunktene «Ansatte», «Timeplan», «Vikarhåndtering», «Hendelser», «Rapporter» samt begrenset tilgang til «Grupper».
  • Skole – Rådgiver: Rollen gir tilgang til menypunktene «Elever», «Rapporter», lesetilgang til «Timeplan», «Meldinger», «Kontorpulten» (-> VIGO) og «Grupper». Rollen har tilgang til alle elevene på skolen og har rettigheter som Skole-Leder i forbindelse med meldinger.
  • Skole – Bibliotekar: Rollen gir tilgang til menypunktene «Elever», «Rapporter» (-> Elevrapport), lesetilgang til «Timeplan» og «Meldinger». Rollen har tilgang til alle elevene på skolen og har rettigheter som Skole-Leder i forbindelse med meldinger.
  • Barnehage – Pedagogisk leder: Rollen gir samme rettigheter som rollen Barnehage – Leder med unntak av funksjonalitet knyttet til barnehageopptaket.
  • Barnehage – Fellesbruker: Rollen har samme rettigheter som Barnehage – begrenset bruker men kan i tillegg legge til notat og registrere rutiner, har lesetilgang til nyheter, lesetilgang til sendte kunngjøringer og tilgang til tellelisten.
  • SFO – Fellesbruker: Rollen har samme rettigheter som SFO – begrenset bruker, men kan i tillegg registrere fravær.
  • Barnehage (ekstern) – Økonomi: Rollen gir tilgang til menypunktet «Rapporter» (-> Refusjons- og tilskuddsrapporten og kontaktrapporten) samt lesetilgang til menypunktet «Enhet».
  • Lønn – kommuneforvaltning: Rollen gir tilgang til menypunktene «Lønnskoder», «Lønnsperioder» og «Stillingskoder» under menypunktet Innstillinger som ligger under portalen Forvaltning OAS.
 • Ny lisens for tilrettelegging Barnehage: Se eget innlegg her
 • Universell utforming:
  • Se utbedringer i vedlagt dokument.
  • Merk: Ny tabellkomponent er implementert for å imøtekomme krav om universell utforming. I den forbindelse er nedtrekksmenyen for Enhetstype i søkeportalen for redusert betaling byttet ut med avhuking.
 • Fagregister Skole:
  • Redigering av årsramme: Årsramme er nå mulig å redigere til egendefinerte verdier. Årsramme må endres i Fagregisteret for å være gjeldende for nye utdanningsløp og i Fag- og timefordelingen for allerede opprettede utdanningsløp. Det er også lagt til ekstra kolonne i Fag- og timefordeling som viser hvilken årsramme som er gjeldende for faget. Følgende hjelpeartikler er oppdatert: Fagregisteret og Fag- og timefordeling.
  • Fag uten årsramme er nå tilgjengelige som valg i Fagregisteret.