Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – 2018

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert i 2018.

Endringslogg aktivert for allergi

Du vil nå kunne se hvem som har redigert/oppdatert en allergi på barnets profil og når.

Lenke til “Hva er nytt?” i løsningen

En lenke til denne nettsiden er nå lagt inn i løsningen.

Meldinger sorteres på dato og status som arkivert eller ei

Meldinger som ligger i innboksen til barnets profil sorteres nå etter arkivert/ikke arkivert og i henhold til dato for sendt/mottatt.Nyeste meldinger ligger alltid øverst.Arkiverte meldinger flyttes ned til siste uarkiverte melding.

Nye gruppelister

Gruppelistene har fått nytt design, ny søke- og, filterfunksjon samt forbedringer knyttet til opprettelse av ulike gruppetyper.

Nytt basisgruppekort

Basisgruppekort har fått et nytt design med klargjøring for elevfravær, vurdering og anmerkninger for basisgrupper. Mindre korrigeringer er også gjort.

Skolekrets på personkort

Man kan nå se tilknyttet skolekrets på personkortet.

Feil i oppmøteplan i barnehage

Oppmøteplanen viste ikke korrekt informasjon knyttet til barnets tilbud om barnehageplass. Dette er nå fikset.

Forbedret allergiskjema

Ansatte i barnehage kan nå oppdatere allergier til et barn selv om det ikke har blitt registrert allergi(er) på barnet tidligere. Dette gjøres via barnets profil som nå har en egen knapp for dette. Løsningen registrerer også hvem som gjør en eventuell endring.

Forbedret oversikt over barn

Ansatte i barnehage kan nå sortere barnas profilbilder basert på barnets fornavn.

Forbedret søk i meldinger for ansatte

Ansatte i barnehage kan søke etter barn, foresatt og navn på avdeling ut i fra en kontaktliste samt velge hvilke som skal motta en melding.

Forbedret visning av barn

Foresattes visning av barn er nå tilnærmet lik i nettportal og i app. Foresatte kan nå velge hvilket av sine barn de ønsker informasjon om (meldinger, innlegg, fravær, allergier osv.) i én visning.

Logisk forbedring av meldinger til/fra ansatte

Det skal nå være tydeligere hvem avsender og mottaker er i det en melding går til/fra ansatte i skole og barnehage.

Notifikasjon per e-post ved melding fra ansatt

Ansatte i skole og barnehage kan velge å sende en notifikasjon via e-post som informerer mottaker om at en ny melding er å finne i Vigilo i det en melding sendes ut.

Data om bydel i barnehagesøknad

Data om bydel ligger nå inne som en kolonne i søknadsprosessen.

Egendefinere spørsmål i barnehagesøknad

På forvaltningsnivå kan man nå lage egendefinerte spørsmål som stilles de foresatte i søknadsprosessen.

Endring av oppholdsvalg

Foresatte kan selv søke om endring av opphold i barnehagen for sitt barn via nett.

Fødselsår er med i rapporten “Plasserte barn”

Man kan nå sortere på fødselsår i rapporten “Plasserte barn”, da sortering på fødselsår er relevant for beregning av tilskudd og pedagognorm.

Pushvarsel på mobil

Foresatte får nå pushvarsel på mobil ved nye meldinger og innlegg.

Rapport på venteliste

Man kan nå lage og ta ut en ny rapport som viser antall på ventelister.

Sortere på barnets fødselsdato

BASIL rapportering: Opplysninger om barn i barnehage kan nå sorteres på fødselsdato.

Bydel i søkeliste

Ved mottatt søknad om barnehageplass kan man nå også se hvilken bydel barnet er tilknyttet.

Bydel på barnehagenivå

Man kan nå legge inn bydel også i barnehager.

Bydel på elevkort

Bydel vises nå på elevkort i skolen.

Bydel på enhetskort

Bydel vises nå også på skolenes og barnehagenes enhetskort.

Filtrere ut i fra bydel

Som søker kan man nå filtrere barnehager ut i fra bydeler.

Innstillinger for bydel Forvaltningen kan nå legge til innstillinger for bydel.

Valg av oppholdstid

Funksjonaliteten for valg av oppholdstid i søkeportalen er forbedret.

Årsinntekt kan legges som grunnlag for redusert betaling

Et eget felt hvor informasjon om husstandens samlede årsinntekt per innvilget søknad kan nå legges inn.

Endret visning av brev

Liste over brevmaler er nå endret fra horisontalt til vertikalt for bedre oversikt.