Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – September 2021

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert september 2021:

Oppdatert lenke til hjelpesenteret:

Lenke til hjelpesenteret for foreldre i søknadsportalen er oppdatert og lenker direkte til veiledninger relatert til barnehageopptak og søknader. Lansert 03.09.21.

Brevmal – foreløpig svar på søknad om redusert betaling:

Det er nå mulig å sende ut et foreløpig svar til søkere i forbindelse med saksbehandling av søknader om redusert betaling. Påse at brevmalen er aktivert før funksjonaliteten tas i bruk. Se veiledning for forvaltning barnehage her. Lansert 03.09.21.

Duplikat av vitnemål:

Utskrift av duplikat av vitnemål er utbedret. Lansert 03.09.21.

Tekstendringer:

Vigilo har utført en rekke tekstforbedringer i løsningen for å sikre et mer informativt og presist språk. Lansert 03.09.21.

VIGO 1-fil (avgangselever):

Denne fila er oppdatert til versjon 1.3.5.0, som er eneste gyldige filversjon for skoleåret 2021/2022. Merk at det foreløpig ikke er mulig å laste opp denne versjonen i VIGO. VIGO jobber med klargjøring på sin side.

SvarUT:

Vigilo kan nå tilby kundespesifikke SvarUT-oppsett.

Permisjonssøknad:

Innstillinger for permisjonssøknad utføres på forvaltningsnivå, slik at ønsket innhold og veiledning er inkludert i permisjonssøknaden i Foreldreportalen. Foreldre søker om permisjon på vegne av sine barn samlet dersom barna tilhører samme skole. Saksbehandling av søknaden utføres av skoleleder. Saksbehandlingen resulterer i et vedtak knyttet til søknaden som trigger utsendelse av et vedtaksbrev. Kontaktlærer vil få informasjon om søknaden med oppdatert status på vedtak i form av en fraværsmelding i fraværsoversikten tilhørende aktuell periode for permisjonssøknaden. Se veiledninger for permisjonssøknad her:

Ansattrapport:

Ansattrapport kan hentes ut på forvaltningsnivå og enhetsnivå. Rapporten inneholder informasjon om personalia, stilling, beskjeftigelse og registrert kompetanse. På forvaltningsnivå kan rapporten hentes ut for hele kommunen eller for en enkelt enhet. Se veiledning for forvaltning skole her og enhet her.

Tilrettelegging:

Ny brukerrolle for forvaltning- Saksbehandler tilrettelegging:

Brukere med ny rolle «Saksbehandler tilrettelegging» vil få tilgang til funksjonalitet tilknyttet særskilt tilrettelegging på Forvaltning OAS. Merk at brukerrollen må tildeles av en bruker med rollen «Kommuneadministrator».

Ny brukerrolle for barnehage og skole – Tilretteleggingsansvarlig:

Brukere med ny rolle «Tilretteleggingsansvarlig» vil få administratortilgang til all funksjonalitet tilknyttet tilrettelegging på aktuell enhet. Merk at brukerrollen må tildeles av en bruker med rollen «Kommuneadministrator» eller «Enhetsadministrator» på tilhørende enhet. Rollen kan tildeles til brukere med rollen leder eller ansatt etter behov.

Dokumenter – Dokumentmaler:

«Saksbehandler tilrettelegging» kan opprette og tilgjengeliggjøre aktuelle dokumentmaler på forvalting OAS. Dokumentmalene er dynamiske, fleksible og gir gode muligheter til å forme tilretteleggingsdokumenter som er tilpasset ulike behov. Malene benyttes til dokumentasjon og samhandling for tilrettelegging på enhetene for barn/elever med aktivert tilretteleggingsmappe. Se veiledning for Forvaltning barnehage her og Forvaltning skole her.

Dokumentinnstillinger – Retningslinjer for arkivering:

«Saksbehandler tilrettelegging» kan registrere en lenke mot retningslinjer for arkivering. Lenken rettes mot interne rutiner for arkivering og brevutsendelse via SvarUT. Etter at del 2 av Særskilt tilrettelegging er lansert, vil ansatt/leder med Tilretteleggingsrolle på enhetene kunne benytte seg av lenken for å lese oppdatert informasjon ved utsendelse og arkivering av dokumenter. Se veiledning her.

Særskilt tilrettelegging:

«Tilretteleggingsansvarlig» kan opprette tilretteleggingsmappe på barn/elever via barne-/elevkortet, og videre gi tilgang til aktuelle ledere/ansatte. I tilretteleggingsmappen vil det være mulig å laste opp dokumenter og benytte dokumentmaler tilgjengeliggjort fra Forvalting OAS. Dokumentmalene kan benyttes til å samhandle og dokumentere prosesser innenfor tilrettelegging. Via kontorpulten vil «Tilretteleggingsansvarlig» og andre ansatte med tilgang ha oversikt over barn/elever som har fått opprettet tilretteleggingsmappe samt status på mappen. Se veiledning for barnehage her og skole her.