Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – November/desember 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert november/desember 2020.

Utbedringer og feilrettinger OAS

Oppdatering av autentiseringstjenesten:

Design er oppdatert ved innlogging og i portalvelgeren. Se oppdateringer i brukeradministrasjonen i oppdatert veiledning for Forvaltning skole her og Forvaltning barnehage her.

Årsramme:

Visning av årsrammer på arbeidsplanen viser nå korrekt angitt i 60 minutter.

SFO-grupper:

  • Feil i SFO-grupper er utbedret. Grupper kan nå oppdateres når om de inneholder barn som har en slettet plassering.
  • Barn som har blitt slettet vil ikke lengre vise i oversikten etter oppdatering ved å klikke på Lagre under «+Barn» i gruppen
  • Barn som har en avsluttet plassering slettes fra aktuell gruppe ved å fjerne aktuelle barn under «+Barn»
  • Barn som ikke har en gruppe, vil ligge under gruppen «Barn uten gruppe»