Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – Februar 2022

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 16. februar:

HR-integrasjon – Ansattkort:

Som ledd i lanseringen av HR-integrasjon er kompetanse re-designet for ansatte i skole, samtidig er kompetanse lagt til som menyvalg på ansattkortet i barnehage. Se veiledning for skole her og barnehage her. Frem til HR-integrasjonen er klar for produksjon vil vi lansere relevante og nødvendige endringer på ansattkortene.

Nytt design for fraværsoversikt i foreldreportalen:

Fraværsoversikten i foreldreportalen har fått nytt og forbedret design som ivaretar universell utforming i henhold til WCAG standard. Se oppdatert veiledning for foreldre her.

Utskriftsvisning av arbeidsplan på skole:

Feil i visning av navn på utskriftsvisning av arbeidsplan er nå utbedret og ansattes navn vises på utskriften.

SFO opptak:

Automatisk valgt dato ved utsendelse av tilbud er endret fra dagens dato til i morgen.