Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – Mars 2022

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 10. mars 2022:

Fremtidig tidspunkt for utsendelse av meldinger:

Alle brukere med ansatt- eller lederrolle ved en skole-, barnehage- eller SFO-enhet kan nå velge å sette fremtidig utsendelsestidspunkt for nye meldinger og nye kunngjøringer. Brukere med lederrolle kan i tillegg sette fremtidig utsendelsestidspunkt ved opprettelse av SMS. Se veiledning for skole/SFO her og barnehage her.

Nytt design Søknadsportalen for barnehageopptak:

Søknadsportalen har fått nytt og forbedret design som ivaretar universell utforming i henhold til WCAG standard. Designet er responsivt og vil kunne benyttes på ulike typer enheter som telefon, nettbrett og PC. Informasjonen om barnehagene er synliggjort på en tydeligere måte slik at foreldrene enklere vil kunne se hva barnehagene har å tilby og deretter kunne gjøre valg av barnehage i søknadsprosessen. Se oppdaterte hjelpeartikler for foreldre: Søk barnehageplass og Rediger barnehagesøknad.

Ansattportal SFO:

  • Nytt undermenypunkt Oversikt er tilgjengeliggjort på barnekortet. Undermenypunktet inneholder informasjon om registrerte inn-/utsjekkinger for valgt dag. Tidspunkt for registrering kan redigeres og siste registrerte status kan slettes.
  • Multifunksjonsknapp er lagt til på alle undermenypunkter på barnekortet og gir bruker mulighet til å registrere inn-og utsjekk, registrere fravær samt opprette en ny meldingstråd hvor foreldrene til aktuelt barn er forhåndsvalgt som mottakere.

Foreldreportal:

  • Inn- og utsjekk som registreres ved SFO-enheter er nå synlig for foreldrene i både foreldreportal og app.
  • I appen vil foreldrene få pushvarsel ved nye registreringer samt se status med tilhørende tidspunkt under fanen Nyheter. Pushvarsel ved inn-og utsjekk kan aktiveres/deaktiveres ved å endre status på radiobryter for Rutiner under innstillinger.
  • I foreldreportalen vil registrerte inn-/utsjekkinger for valgt dag være tilgjengelige under nytt menypunkt: Oversikt.

Søknadsbehandling redusert betaling:

  • Nytt datofilter med fra-til dato for Søknadsdato i søknadsbehandling for redusert betaling. Ved å benytte filtreringen vil kun aktuelle søknader innenfor valgt filtrering fremvises.
  • Ny kolonne for vedtaksdato er lagt til under fanenVedtak.

Nye roller Skole:

  • Det er opprettet to nye roller knyttet til skole. Se oppdatert hjelpeartikkel her.
  • Skole -Timeplanlegging: Rollen må kombineres med rollen Skole-Ansatt og gir bruker tilgang til å timeplanfeste leksjoner på lik linje med rollen Skole-Leder.
  • Skole – Innsyn timeplan: Rollen må kombineres med en enhet og gir tilgang til menypunktet Timeplaner hvor bruker har innsyn i enhetens timeplaner.

Vikarsettingsrapport Skole:

Rapporten er oppdatert med nytt design og utvidet med funksjonalitet for tilpasning av rapport. På ansattkortet er menypunktet oppdatert med nytt design og funksjonalitet for tilpasninger av visning. Se oppdatert hjelpeartikkel her.

Bytte av utdanningsløp:

Ved bytte av klasse er det lagt til et nytt valg der det er mulig å bytte utdanningsløp for elever som er lagt til i feil klasse i feil skoleår. Funksjonen kan benyttes for de elever som kun tilhører en klasse og som ikke har vært med i et klasseopprykk. Se oppdatert hjelpeartikkel her.