Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – Mai 2022

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 23. mai 2022:

 • Enhetskort Barnehage: Enhetskortet på forvaltning- og enhetsnivå viser nå enhetsnavnet i headeren i stedet for navnet til barnehageeier.
 • Ansattliste skole og barnehage: Ansattlisten skole og barnehage samt liste over vikarer i vikarsettingen sorteres nå alfabetisk etter etternavn.
 • Nytt ansattkort Skole og Barnehage: I forbindelse med HR-utvidelsen er ansattkortet på skole og barnehage vesentlig endret.
 • Utvidet fagregister: Fagregisteret er utvidet med flere fag og ny kolonne for visning av fagkoder. Dette betyr at skoler som har elever fra privatskoler med andre fagkoder kan importere disse til elevenes vitnemål.
 • Responsivt design headerkort skole og SFO: Header for elevkort, ansattkort, gruppekort og enhetskort er nå oppdatert med responsivt design for mobil og desktop.
 • Responsivt design vertikalmeny skole: Vertikalmenyen på elevkort, ansattkort, gruppekort og enhetskort er nå oppdatert med responsivt design for mobil og desktop.
 • Fraværsoversikt i foreldreportal og elevportal: Begrepet “Heldag” er endret til “Dagsfravær” for å benytte samme begrep som på skole/fra Udir.
 • Fraværskategorier og fraværskoder: Fraværskategori og fraværskoder for ansatte skole flyttes til Forvalting OAS og rollen Kommuneadministrator kan opprette nye, rediger og slette eksisterende koder. Alle koder som er registrert på enhetene er flyttet opp, og rollen kommuneadministrator bør derfor gjennomgå alle eksisterende koder. Alle kodene er tilgjengelig for ansatte og ledere ved alle skoler ved registrering av fravær for ansatte. Se hjelpeartikkel her.
 • HR-integrasjon: Gjennom de siste månedene har Vigilo lansert ny og endret funksjonalitet knyttet til HR. Siste del av HR (nytt ansattkort på skole og barnehage + HR kildedata) er i dag lansert til produksjon.
  For at integrasjon mot eksternt HR system skal aktiveres så må kundene legge inn tilsvarende stillingsnummer som finnes i HR systemet på rett person og stilling i Vigilo, dette for å unngå stillingsduplikater når integrasjonen aktiveres. Videre må kunde mappe stillingstyper i tabell og sende dette til Vigilo slik at stillingskategoriene blir korrekt mappet. Se tidligere veiledning her.
  Se hjelpeartikler for skole her og for barnehage her.
 • Egendefinerte påmeldinger (nytt møte): Brukere med rollen Skole-Leder og Skole-Ansatt kan nå planlegge fellesmøter og møter med flere møtetidspunkt under menypunktet Hendelser. Møtene kan publiseres i foreldreportalen og foreldre kan melde seg på og endre påmelding frem til påmeldingsfristen er utgått. For hvert møte opprettes det en oversikt hvor alle ansatte kan se hvem som har/ikke har meldt seg på og tidspunkt for påmelding dersom flere møtetidspunkt er valgt. Se hjelpeartikkel for enhet her og foreldre her.
 • Påmeldinger (ny påmelding) Skole: Brukere med rollen Skole-Leder og Skole-Ansatt kan planlegge ulike påmeldinger med ulike valgmuligheter (eks. aktiviteter/ valgfag mm) under menyen Hendelser. Påmeldingen kan opprettes for en eller flere deltakere og alle med rolle på skolen kan opprette påmeldinger. Når påmeldinger er publisert i foreldreportalen kan foreldre registrere valg og endre valgene frem til påmeldingsfristen er utgått. For hver påmelding opprettes det en detaljert oversikt med informasjon om hvem som har svart og hvilke valg som er foretatt. Se hjelpeartikkel for ansatte her og foreldre her.
 • Elevportal: Vigilo lanserer egen elevportal! Elever kan logge seg inn og få tilgang til informasjon som er registrert og publisert av skolen. Dette innebærer elevens individuelle og dynamiske timeplan, fravær, orden og adferd, samt halvårs- og standpunktvurderinger. Hjelpesenteret for skole er utvidet med en egen seksjon for hjelpeartikler tilhørende Elevportal. Se hjelpeartikler for innlogging, timeplan, fravær, orden og adferd og halvårs- og standpunktvurderinger.