Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – April 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert mai 2020.

OAS

Datomerking av foreldre:

Se veiledning fra familiekort på barnehage her, skole her og SFO her. Lansert 20.04.2020

Kildedata/Låse person/felter for oppdatering fra DSF:

Funksjonaliteten er kun tilgjengelig for brukere med den nye brukerrollen Kildedata – Kommuneforvaltning under Forvaltning OAS. Kildedata gjør det mulig å søke opp alle personer i løsningen for å se og endre bruk av hvilken kilde persondata hentes fra (Eksempel på aktuelle kilder: DSF, Fellesdata, KRR, lokal). Se veiledning for forvaltning skole her og forvaltning barnehage her. Lansert 20.04.2020

Lenker til hjelpesenteret:

Riktig lenke til hjelpesenteret er oppdatert i alle portaler. Lansert 06.04.2020

Utbedringer OAS

TILGANGSSTYRING – DEAKTIVERING AV KOMMUNIKASJON:

Ved import eller manuell registrering av nye foreldre (ikke ved oppdatering av informasjon til eksisterende, men ved å registrere nye foreldre/foresatte/kontaktpersoner) deaktiveres kommunikasjonen for alle foreldre tilknyttet barnet. Dette gjøres slik at det videre må tas en vurdering på om barnet har fått oppført nye foreldre som skal ha tilgang til kommunikasjon eller ikke.

SAMTYKKE BARNEHAGE:

Det er nå mulig for ansatte å se rapport over samtykker i barnehagen.

HELÅRSLEKSJONER:

Feilen ved helårsleksjoner som under skoleår delte seg på ukedager med mindre enn 38 uker er korrigert. Alle helårsleksjoner som timeplanfestes i skoleår forblir nå helårsleksjoner. Lansert 02.04.2020

SFO

Brevmaler for SFO:

Nye brevmaler «Endring» og «Oppsigelse» er nå tilgjengelig på SFO. Se oppdatert veiledning her. Lansert 27.04.2020

Endring av SFO-plass:

Søknad om endring i foreldreportalen, varsler og saksbehandling av endringsforespørsler på enhetsnivå og forvaltningsnivå er nå tilgjengelig på SFO. Se veiledning for foreldre her, SFO-enhet her og forvaltning SFO her. Lansert 27.04.2020

Oppsigelse av SFO-plass:

Søknad om oppsigelse i foreldreportalen, varsler og saksbehandling av oppsigelse på enhetsnivå og forvaltningsnivå er nå tilgjengelig på SFO. Se veiledning for foreldre her, SFO-enhet her og forvaltning SFO her. Lansert 27.04.2020

SFO-opptak på forvaltningsnivå:

Saksbehandling av SFO-opptak og varsler er nå tilgjengelig på forvaltningsnivå. Varsler vises også på enhetsnivå. Se veiledning her. Lansert 27.04.2020

Innsjekk/utsjekk SFO tilhørende modeller:

Oversiktsbildet har nå forhåndsinnstilt visning av barn med aktiv plassering på aktuell dag basert på tilhørende modell, i tillegg til nytt filter som vise barn med tilbud på eksisterende tidspunkt for å se hvilke barn man f. eks. venter på. Det er også mulig å filtrere på nytt statusfilter Uten tilbud, for å vise barn uten plass for aktuell dag. Se oppdatert veiledning her. Lansert 21.04.2020

Barnehage

Rapporten Søkerliste på forvaltnings- og enhetsnivå:

Rapporten inkluderer nå feltene tilbudsdato som viser dato og klokkeslett for opprettet tilbud samt loddtrekningsnummer. Dersom loddtrekningsnummer ikke er aktivert under søknadsinnstillinger, vil ikke disse vises i rapporten. Lansert 27.04.2020

Redigere barnehagesøknad på forvaltningsnivå:

Barnehagesøknader kan nå redigeres av forvaltningen på vegne av foreldre. Se veiledning her. Lansert 22.04.2020

Fraværsrapport i barnehage:

Tellinger er rettet. Lansert 20.04.2020