Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – Mars 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert mars 2020.

OAS

Sende meldinger med varsel på SMS:

Funksjonaliteten vil bli lansert direkte i produksjon for alle kunder som har aktivert SMS, men som ikke har staging-miljø. Kunder med staging-miljø og aktivert SMS må bestille lansering av denne funksjonaliteten i produksjon. Se veiledning for skole her og barnehage her. Lansert 30.03.20

Dato-filter for nyheter i foreldreportalen:

Det er nå mulig å aktivere filter for valgt periode. Automatisk filtrering er satt til de siste 14 dagene. Se veiledning fra skole her og barnehage her. Lansert 23.03.20

Ny bruk-knapp for å aktivere dato-filter:

Ved filtrering på meldinger i barnehage, skole og SFO er det lagt til en «Bruk»-knapp for å aktivere valgte filter. Automatisk filtrering er satt til de siste 14 dagene. Se eksempel fra veiledning på skole her. Lansert 23.03.20

Oversettelse til nynorsk:

Vigilo er nå oversatt til nynorsk. Velg språk og Norsk (Nynorsk) i menylinjen i barnehage og SFO, eller under brukerinnstillinger på skole for å benytte løsningen på nynorsk. Lansert 23.03.20

Masseoppslag fra KRR:

Løsningen gjør nå et masseoppslag som gjør at det tar kortere tid å uthente informasjon om e-post og telefonnummer fra KRR. Lansert 23.03.20

Korrigeringsberegning for tidligere fakturaperioder

Behovet knyttet til å kunne fange opp betalinger som har en dato i en allerede behandlet fakturaperiode, samt at man kan sikre at fakturakorrigeringer kan registreres til den dato hvor korrigeringsgrunnlaget oppstod. Vigilo har gjort følgende tilpasninger i dagens funksjonalitet:

  • MULIGHET FOR Å ANGI FAKTURAPERIODE FOR FAKTURAKORRIGERINGER:Se veiledning for barnehage her og SFO her. Lansert 12.03.20
  • FAKTURAKORRIGERINGSRAPPORT:Ny rapport gjør det er nå mulig å kjøre en rapport på forvaltningsnivå som lister ut alle fakturakorrigeringer, uten at man må inn på hver enhet å kontrollere. Se veiledning for barnehage her og for SFO her. Lansert 12.03.20
  • TILBUD-/FAKTURAAVVIKSRAPPORT:Ny rapport gir oversikt over barn som har aktivt tilbud hvor det ikke er generert et fakturagrunnlag eller barn som ikke har et aktivt tilbud, men med en fakturakorrigering. Se veiledning for barnehage her og for SFO her. Lansert 12.03.20
  • TVUNGEN REGENERERING:Tvungen regenerering av fakturagrunnlag ved registrering av korrigeringer knyttet til fakturaperiode. Lansert 12.03.20
  • ANDRE FEILRETTINGER/JUSTERINGER Lansert 12.03.20

Utbedringer OAS

DATOFELTER FOR START OG STOPP AV GRATIS KJERNETID

Under innstillinger for redusert foreldrebetaling er nå aktivert. Se oppdatert veiledning for barnehage her og SFO her. Lansert 30.03.20

TILGANGSSTYRING – DEAKTIVERING AV KOMMUNIKASJON

Tidligere medførte enhver endring på elev/barnekortet deaktivering av tilgang til kommunikasjon for registrerte foreldre. Utbedringen sikrer at tilgang til kommunikasjon kun blir automatisk deaktivert for alle registrerte foreldre ved endringer på 1) foreldreansvar, 2) adressekode eller 3) ved endring fra ingen adresse til adresse. Lansert 30.03.20

Skole

Visning av alle karakterer på elevkortet:

Vurdering på elevkortet viser en ny fane med alle registrerte og importerte vurderinger i fag, orden og adferd. Se veiledning her. Det er nå mulig å redigere fagkode og importerte karakterer. Lansert 30.03.20

Foreldre har mulighet for å redigere elevfravær:

I Foreldreportalen og App er det mulig å redigere fraværet for å endre fra-og til-dato ved feil registrering. Kontaktlærer vil da få en ny fraværsmelding etter endring av fravær. Se veiledning her. Lansert 30.03.20

Utvidelse av kontaktrapport skole:

Rapporten inkluderer nå telefonnummer, e-post og skoleskyss. Se veiledning for skole her og forvaltning skole her. Lansert 30.03.20

Hurtigvalg for ansatte og ledere på skole:

På skole er det lagt til nye hurtigvalg for ansatte å sende melding og opprette innlegg, og for ledere å sende melding, SMS og opprette innlegg via den røde pluss-knappen. Se veiledning her. Lansert 23.03.20

Nye brevmaler for vedtak om skoleplass

Det er opprettet to nye brevmaler for vedtak om skoleplass for 8. trinn og kombinerte skoler. Eksisterende brevmal har fått navneendring til «-1. trinn». Husk at brevmalene nå må oppdateres tilpasset trinnet brevet skal utsendes for. Se veiledning for forvaltning her og skole her.

SFO

Gruppenavn i SFO-fravær:

Melding om SFO-fravær inneholder nå barnets gruppe i tekstfeltet i foreldreportalen. Lansert 23.03.20

Barnehage

Utvidelse av kontaktrapport barnehage:

Rapporten inkluderer nå telefonnummer og e-post. Se veiledning for barnehage her og forvaltning barnehage her. Lansert 30.03.20

Hurtigvalg for ledere i barnehage:

Det er lagt til et nytt hurtigvalg for å sende SMS via oversikten for ledere. Se veiledning her. Lansert 23.03.20

Flettefelt i brevmalen «Søknad om endring av barnehageplass akseptert»

Følgende flettefelt er inkludert i brevmalen; enhetsnavn, dato for svar, notat, ønsket endring fra, ønsket størrelse, barnehageleder fornavn, barnehageleder etternavn, enhet e-post, enhet telefonnummer, enhet adresselinje besøksadresse, enhet postnummer besøksadresse, enhet poststed besøksadresse, enhet hjemmeside, enhet organisasjonsnummer Lansert 09.03.20

Filtrering på søkere med tilgang til kommunikasjon i barnehageopptaket

Det er nå mulig å benytte filtrering for å få en total oversikt over søknader i barnehageopptaket hvor søker og medsøker har aktivert/deaktivert tilgang til kommunikasjon. Se veiledning for forvaltning barnehage her og barnehage her. Lansert 04.03.20

Publiserte utbedringer og feilrettinger Barnehage:

Loddtrekning:

Sortering på loddtrekning fungerer nå som normalt. Lansert 04.03.20

Søkeportal barnehage:

Feilrettinger knyttet til feil for enkelte brukere i forbindelse med innsending og redigering av barnehagesøknader er nå løst. Lansert 04.03.20