Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – Oktober 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert oktober 2020.

Utbedringer og feilrettinger OAS

Utskrift i vikarsetting:

Det er nå mulig å ta utskrift ut timeplaner til vikarer direkte fra vikarsettingen under Vikarsatt. Kommentaren som legges ved er også synlig på utskriften. Lansert 14.10.2020

Inaktive ansatte i barnehage:

Ansattlisten i barnehage har fått tilført et filter som kan aktiveres for å få en oversikt over inaktive ansatte. Den ansattes sluttdato benyttes for å beregne om den ansatte er aktiv eller inaktiv. Ved å endre sluttdato vil den ansatte flyttes over til inaktive ansatte ved påfølgende dag. Ansatte som ikke har en definert sluttdato vil forbli aktive i ansattlisten. Se veiledning her. Lansert 12.10.2020

Oppdatering av fagkoder:

Fagkoder for norsk og engelsk er nå oppdatert etter gjeldende føringer fra Udir. Fagkodene vises nå på gruppekort, elevkort og karakterrapport. For å se karakterer til inaktive elever må man via elevkort eller karakterrapport. Lansert 12.10.2020

Oppdatering av fagnavn for valgfag:

Nye fagnavn for valgfag fra Udir er nå oppdatert i Vigilo. Lansert 12.10.2020

Google translate oversettelse:

Det er nå lagt inn en lokal sperre for å hindre automatisk oversettelse fra Google Chrome for å unngå feil oversettelser i løsningen. Lansert 12.10.2020

Registrering av anmerkninger:

Ved registreringer i orden og oppførsel kommer det nå opp en påminnelse om å ikke oppgi sensitiv informasjon i kommentarfeltet. Lansert 12.10.2020

Tilskuddsrapport barnehage:

Tilskuddsrapporten har nå endret navn til Refusjon- og tilskuddsrapport. Følgende nye kolonner er inkludert i rapporten: Vedtaksdato, Vedtak redigert dato, Startdato barnehageplass (endret navn fra «Startdato») og Sluttdato barnehageplass. Se oppdatert veiledning for forvaltning her og enhet for ekstern leder her. Lansert 12.10.2020

OAS

Samtykkerapport:

Samtykkerapporten gjør det mulig for Kommuneforvaltningen og enhetene å hente ut aktuelle registrerte samtykker og status på disse for enhetene i kommunen. Rapporten kan tilpasses ved å filtrere og velge kolonner. Rapporten kan skrives ut i PDF-format eller lastes ned som CSV-fil. Se veiledninger her: forvaltning skoleenhet skoleforvaltning barnehage og enhet barnehage. Lansert 12.10.2020

Skole

Fraværsrapport:

Rapport over registrert fravær for hele skoleåret samt 1. og 2. termin er nå tilgjengelig for enhets- og forvaltningsnivå for brukerrollene leder skole og kommuneforvaltning skole. Se veiledning for forvaltning skole her og enhet skole her. Lansert 12.10.2020