Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – September 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert september 2020.

Utbedringer og feilrettinger OAS

Publisering av underveisvurdering:
Det er nå mulig å publisere underveisvurderinger i foreldreportalen. Se oppdatert veiledning her. Lansert 28.09.2021

Utviklingssamtale:
Underveisvurdering er erstattet med Utviklingssamtale på basisgruppekortet. Se veiledning
her samt egen case her. Lansert 28.09.2021

Publisering av halvårsvurdering i foreldreportalen:
Publisering av halvårsvurdering til foreldre utføres av skoleleder under vurderingsfrister. Se oppdatert veiledning her. Lansert 28.09.2021

Datofeil barnehage:

Feil med dato er utbedret. Barn er nå synlig i innsjekk/utsjekk første dato for ny modell ved ny plassering og endring samt i rapporter. Lansert 28.09.2021

Datofeil SFO:

Feil med dato er utbedret. Barn er nå synlig i innsjekk/utsjekk første dato for ny modell ved ny plassering og endring samt i kontaktrapport. Lansert 28.09.2021

Profilbilder I innsjekk/utsjekk og Oversikt barnehage:

Uthentingen av bildene foregår nå raskere enn tidligere. Lansert 28.09.2021

Datofeil skole:

Manglende visning av elever i kontaktrapport for forrige skoleår er utbedret ved å endre inaktiv-datoen satt fra 31.07.20 for alle elever med en inaktiv-dato fra 01.08.20. Med dette fremvises elevene som de skal i rapporten. Lansert 28.09.2021

Fremover må alle inaktiv-datoer for elever som skal være aktive ut skoleåret settes til 01.08.2021 for å forsikre at dette ikke oppstår. Inne i løsningen er begrepet «fra» lagt til etter inaktivdato. Alle hjelpertikler som involverer inaktivdato er oppdatert med datoen 01.08.åååå. Lansert 28.09.2021

Planleggingsdager i skolekalenderen er nå endret til riktig dato på arbeidsplanen til de ansatte. Lansert 28.09.2021

Visning av til-dato i variabel lønn er utbedret. Lansert 28.09.2021

Skole

Foreldreportal – visning av halvårsvurdering:

Halvårsvurderinger er nå synlige for foreldre etter at disse er publisert av skoleleder under vurderingsfrister. Se veiledning her. Lansert 28.09.2021

Foreldreportal – visning av underveisvurdering:

Underveisvurderinger er nå synlige for foreldre etter at disse er publisert fra gruppekortet. Se veiledning her. Lansert 28.09.2021

Underveisvurdering på elevkort:

Underveisvurdering inkluderer nå en oversikt på elevkortet. Se veiledning her. Spørsmål og svar om underveisvurderinger finner du her. Lansert 28.09.2021

Fraværsoversikt i Foreldreportalen:

Foreldre kan nå se en oppdatert oversikt over fravær som er signert av skolen i foreldreportalen i nettleser. Se veiledning her. Lansert 14.09.2021

Karakterrapport:

Rapport over alle registrerte og ikke registrerte vurderinger for halvårsvurdering, standpunkt, vitnemål og eksamen er nå tilgjengelig for enhets- og forvaltningsnivå for brukerrollene leder skole og kommuneforvaltning skole. Se veiledning for skole her. og forvaltning skole her. Lansert 14.09.2021

Registrering av orden og oppførsel (Anmerkninger):

Leder og ansatt ved Skole kan nå registrere anmerkninger enkelt ved å klikke på multifunksjonsknappen nede til høyre, uavhengig av hvor man er i løsningen. Se veiledning her. Lansert 14.09.2021

Timeplanvisning i Foreldreportalen:

Foreldre har nå en oppdatert oversikt over timeplanen til sine barn. Timeplanen oppdaterer seg automatisk ved endringer som følger av endringer i timeplan, vikarer, rom og andre endringer som blir lagt inn av skolen. Se veiledning her. Lansert 14.09.2021

Underveisvurdering:

Leder og ansatt ved Skole kan nå opprette underveisvurdering kan for de gruppene en har tilgang til. Vurderingene kan skrives ut enkeltvis eller samlet. (Ved neste lansering vil disse vurderingene også være synlige på elevkortet samt kunne publiseres i foreldreportalen). Se veiledning her. Lansert 14.09.2021